Jaarverslag Drees & Sommer 2021: verdere groei door innovatiekracht en veerkracht

Een breed dienstenaanbod, een sterke focus op duurzaamheid en investeringen in de eigen toekomstige levensvatbaarheid: op basis van deze belangrijke succesfactoren heeft Drees & Sommer SE zijn bedrijfsprestaties verder verbeterd. Drees & Sommer rapporteert een internationale omzetstijging tot EUR 574,5 miljoen in 2021, een stijging van elf procent op jaarbasis. Het bedrijfsresultaat van 68,8 miljoen euro lag 20 procent boven het niveau van het voorgaande jaar.

Steffen Szeidl, CEO van Drees & Sommer SE, schrijft het goede resultaat vooral toe aan de eigen veerkracht van het bedrijf, naast de voorzichtige planning in 2020 en de kostenbesparing als gevolg van de reisreductie: "Onze organisatie heeft een sterke wil om te innoveren en te veranderen. Dat is de basis van onze veerkracht. Daarnaast stuwen we door gezamenlijk onderzoek en nauwe samenwerking met onze klanten en zakenpartners en met veelbelovende startups de klimaatvriendelijke en digitale transformatie van de vastgoedsector vooruit."

Welke rol duurzaamheid en investeringen hierin speelden en hoe het toekomstige onderwerp "strategieën voor een veilige en CO2-vrije energievoorziening" zich ontwikkelt, leest u in het jaarverslag 2021. Ook enkele van de markante projecten die Drees & Sommer Netherlands in 2021 opleverde hebben een plek in het verslag: woontoren OurDomain Rotterdam Blaak met studio’s en appartementen voor studenten en young professionals, de iconische groene appartementengebouw Valley op de Amsterdamse Zuidas en Little C, het mixed-use complex met New Yorkse allure in Rotterdam.