Nieuws

'Je moet een kostenraming kunnen uitleggen, algoritmes kunnen dat niet'

Voor kostenramingen vormt de Drees & Sommer KostenWijzer een goed vertrekpunt. Een bijbeltje voor projectontwikkelaars, beleggers en uitvoerende partijen die willen weten of zijn of haar project valt dicht te rekenen. Ook voor gemeenten en makelaars is het een handig naslagwerk. Een gesprek met Rob van der Heiden en Ton Heijmans van het internationale bureau voor projectmanagement en vastgoedadvies over het maken van ramingen dat altijd mensenwerk zal blijven. 

Dit artikel verscheen in Cobouw

Economische ontwikkelingen zijn van grote invloed op de bouwkosten van een project. Het is een zin waarmee Rob van den Heiden, teamleider Cost Consulting bij Drees & Sommer Netherlands, zijn hoofdstuk begint over bouwkosten en de economische ontwikkeling. Elke dag valt te lezen wat de gevolgen zijn van de coronapandemie. Het is geen nieuws meer dat de hoge grondstofprijzen en arbeidskosten projecten doen afslanken of zelfs geheel stoppen. Zo bleek de bouw van een nieuw stadion voor Feyenoord 180 miljoen euro duurder dan eerder was begroot. Van der Heiden en Ton Heijmans zeggen dat ze dit een bizarre periode vinden. “De wereld is van slag. We zijn er nog steeds niet, alhoewel ik sommige prijzen van materialen en arbeid zie matigen”, is een voorzichtige schets door Ton Heijmans, managing director van Drees & Sommer  Netherlands. “Het is erg volatiel en daardoor zijn het dagprijzen. Ik zie ook nog eens dat de inflatie het hoogste niveau heeft bereikt in 20 jaar en dat mede daardoor de koopkracht achteruitgaat.” Ondanks al deze beren op de weg blijft er gebouwd worden en daarbij is de woningbouw de  motor. “Het zal niet stilvallen de bouwnijverheid. Er blijft een grote druk op de bouw, veroorzaakt door het tekort aan woningen.” 

Kosten ramen is mensenwerk 
Bijna een kwart eeuw houdt Drees & Sommer een database bij van alle kostenramingen die zijn gedaan. In de KostenWijzer valt te  lezen hoe deze is opgebouwd en samengesteld, en juist nu in deze turbulente periode uitstekend te gebruiken. Het is namelijk uiterst waardevolle historische data die van hoge kwaliteit is, maar zegt Heijmans er direct bij, ‘alleen zinvol in combinatie met een goede kostendeskundige’. “Je  moet echt veel ervaring hebben, senior kostendeskundige zijn, om met die getallen om te kunnen gaan. Hier werken wij niet met algoritmes, maar met specialisten die op basis van de database een kostenraming maken. Zij moeten uiteindelijk kunnen uitleggen hoe de raming is opgebouwd.  Wat zit er in die prijs? Waar heb je wel rekening mee gehouden en waar heb je geen rekening mee gehouden?” Na die twee vragen stopt hij even en denkt na om verder te gaan over de rol van cost consulting in een ontwerpteam. “Je vraagt commitment van de andere  disciplines aan tafel zoals de constructeur of ze het met de opbouw en de aannames van de kostenraming eens zijn. Het is de bedoeling dat je transparant werkt, laat zien hoe die raming is opgebouwd. Als je het namelijk niet kan uitleggen, dan heb je uiteindelijk geen goede basis in je  ontwerpteam voor budgettaire aansturing van het ontwerp. Je moet het dus kunnen uiteenzetten en herleiden én algoritmes doen dat niet.” 

KostenWijzer managet verwachtingen 
Rob van den Heiden begon meer dan twintig jaar geleden met het gestructureerd en uniform vastleggen van de  data en in het verlengde daarvan het uitgeven van de KostenWijzer. Het doel van Drees & Sommer is dat het een vorm van reflectie en houvast geeft als bijvoorbeeld een projectontwikkelaar of belegger aan een project begint. Van den Heiden: “Het doel is dat je als projectontwikkelaar het  project van ideeënfase tot market voor elkaar krijgt. Je kan het boekje als referentiekader gebruiken om te kijken waar heb ik in mijn businessmodel rekening mee te houden. Wat gaat het ongeveer kosten?” Ton Heijmans geeft nog iets anders aan: “Het is ook het managen van  verwachtingen, omdat die binnen het ontwikkelteam best wel kunnen verschillen. In de KostenWijzer worden alle elementprijzen en vormfactoren van de kostenramingen volgens NL/sfb codering opgesplitst. Misschien heb je voor die prijs van 1750 euro een gevel van baksteen in plaats van natuursteen. Het is het verschil tussen een Fiat en een Mercedes. Het is dan niet raar dat Valley van MVRDV en EDGE Technologies met zijn bijzondere natuursteengevel en tuinen aan de buitenkant op de Zuidas staat, omdat de bouwkosten per locaties niet veel verschillen maar de  opbrengsten wel.” 

Materialenpaspoort in kostenraming 
De nieuwste KostenWijzer is op de Provada gelanceerd en is digitaal en in print aan te vragen op de website. Benadrukt wordt dat in deze editie veel kennis op het gebied van duurzaamheid is verwerkt. Binnen de Drees & Sommer Group is namelijk  de Cradle to Cradle organisatie EPEA actief. “We hebben nu diepgaande kennis erbij om goede ramingen te maken op basis van materiaalpaspoorten, dit gaat veel verder dan een normale berekening. Bij EPEA ligt unieke kennis dat bij geen enkel ander bureaus aanwezig is.” 

KostenWijzer aanvragen (digitaal of print) ►

 

Voor meer informatie over de KostenWijzer:

 

///////////////

 

Lees meer: