Nieuws

Management, vanaf de ontwikkeling tot en met de realisatie van een project

© ODA Architects / Omnam
Impressie van POST Rotterdam aan de Coolsingel.

Projectontwikkeling. Drees & Sommer heeft er op meerdere vlakken binding mee. “Als projectmanagement- en vastgoedadviesbureau kunnen wij onze opdrachtgevers in elke fase van het ontwikkelings- en het bouwproces deskundigheid leveren”, zegt Managing Director Johan de Vries. “We ontzorgen bijvoorbeeld project- en gebiedsontwikkelaars met advies in de breedste zin van het woord en treden op als gedelegeerd ontwikkelaar, soms zelfs ook risicodragend.” 

Dit artikel verscheen in Vastgoedjournaal

Beste resultaat voor klant en eindgebruiker 
Techniek is weliswaar nog steeds de basis van de dienstverlening van Drees & Sommer, maar de expertise strekt zich breder uit: van ontwikkeling tot en met realisatie en onderhoud. “Wij zijn een kennisbedrijf dat specifieke kennis inbrengt in de complexere bouwprojecten en -processen. We zetten ons in om voor opdrachtgever en eindgebruiker het beste resultaat te halen uit een vastgoedontwikkeling”, zegt De Vries. “Dat doen we bijvoorbeeld door middel van cost consultancy, development management, projectmanagement en construction management. Dus het hele proces van de totstandkoming én realisatie van een project. Tot en met advies over de werkplekconcepten, inrichting en het onderhoud.” 

Duurzaam, digitaal, kostenefficiënt en innovatief  
Een project met Drees & Sommer levert sowieso toegevoegde waarde op het gebied van duurzaamheid, kostenefficiëntie, digitalisering en innovaties. “Met wereldwijd 46 kantoren hebben wij een schat aan expertise. Internationaal houden we kennis- en productontwikkeling scherp in de gaten. Circulariteit en toekomstbestendigheid van vastgoed is een bijzonder aandachtspunt. Wij kijken dan bijvoorbeeld naar innovatieve oplossingen, zoals herbruikbaarheid van materialen, energie-uitwisseling tussen gebouwen en de toepassing van waterstof. Verder zetten we in op de digitalisering van bouwprocessen en van gebouwen. Aan de ene kant om gebruikers te faciliteren, aan de andere kant om het gebouwbeheer zeer efficiënt vanuit data aan te sturen. En bij dit alles houden we in elke fase de kosten en baten in het oog.”  

Ontzorgen van de ontwikkelaar 
Drees & Sommer wordt graag in een vroeg stadium bij vastgoedontwikkelaars gevraagd om hen te begeleiden bij concepten, het vele reken- en tekenwerk, de vergunningsprocedure en de aanbestedingstrajecten. “Wij kunnen vanaf de initiatieffase instappen, maar ook op een later moment, om de processen te managen en projecten te coördineren. En dan gaat het dus niet alleen over technisch ingewikkelde projecten, maar net zo goed over complexe processen met participatie, bestemmingsplan- en vergunningsprocedures, wet- en regelgeving, financiering en subsidies”, vertelt De Vries. “Een aansprekend project waarbij wij de ontwikkelaar ondersteunen is de transformatie van het hoofdpostkantoor aan de Coolsingel tot het multifunctionele POST Rotterdam. Drees & Sommer werd vanaf het prille begin al ingeschakeld voor project- en procesmanagement en wij begeleidden de ontwikkelaar onder meer bij het stakeholdermanagement, het vele reken-, teken- en vergunningenwerk en de aanbesteding.”  

Risico delen 
Het bureau is voor opdrachtgevers bij diverse projecten in Nederland betrokken geweest om meer grip op ontwikkeltrajecten te krijgen en hen te helpen met de haalbaarheid ervan. “Wij zijn bereid hierin verder te gaan dan anderen. Wij snappen het risicoprofiel van onze klant en zijn bereid om hierin mee te participeren. Een samenwerking die wordt gekenmerkt door een gemeenschappelijk belang levert tenslotte voor beide partijen de grootste kans van slagen op. Een mooi voorbeeld is de bedrijfshal in Lansingerland die wij risicodragend ontwikkelden. Ook bij de ontwikkeling van een woongebouw in de Florabuurt in Capelle aan den IJssel vervullen wij een dergelijke rol.” 

In de huid van de ontwikkelaar  
Als onafhankelijke organisatie treedt Drees & Sommer regelmatig op als gedelegeerd ontwikkelaar. ”Behalve voor het advieswerk”, vertelt De Vries. “zijn wij bij uiteenlopende projecten betrokken voor development management. Gemeenten, bedrijven, ontwikkelaars, vastgoedbeleggers, onderwijs- en zorginstellingen kiezen er steeds vaker voor om de (her)ontwikkeling van hun vastgoed te delegeren. Dit kan gaan om een ontwikkeling waarvoor specifieke en specialistische kennis noodzakelijk is of te maken hebben met te weinig capaciteit in de eigen organisatie. We kruipen regelmatig in de huid van de ontwikkelaar om een organisatie interim, van binnenuit, te ondersteunen bij de ontwikkeling van projecten en gebieden. We werken aan een aantal pareltjes in projectontwikkelingsland.” 

Lees meer over onze dienstverlening op het gebied van Development Management

Johan de VriesManaging Director


johan.de-vries@dreso.com

Lees verder