Nieuws

Met de juiste huisvesting kan de zorg beter zorgen

© Drees & Sommer

Passende huisvesting faciliteert goede zorg en geoptimaliseerde zorgprocessen. In een wereld waar de zorg sterk verandert, de vergrijzing even groot is als het personeelstekort én waar bovendien een verduurzamingsopgave ligt, is ook een nieuwe blik op vastgoed nodig. Projectmanagement- en vastgoedadviesbureau Drees & Sommer heeft internationale expertise op het gebied van Healthcare, zowel cure als care, van lokale wet- en regelgeving én duurzaamheid. De innovatiekracht van de wereldwijd opererende organisatie is van grote toegevoegde waarde in de huidige markt.  

Dit interview verscheen bij Zorgvisie

“Er speelt veel in de zorgsector”, weet Esther Akkerman-Dwars, Sector Leader Healthcare van Drees & Sommer Netherlands. “In Nederland hebben we een sterke focus op ‘care’ als gevolg van de vergrijzing. Wat we zien is dat er in het spectrum wonen, welzijn, zorg en zware zorg een verschuiving plaatsvindt: het aandeel care – wonen en welzijn -  wordt steeds groter en het aandeel ‘cure’ steeds kleiner en specialistischer. Er zijn nieuwe woon- en zorgconcepten nodig waarin digitalisering, duurzaamheid en wellbeing van alle gebruikers zijn geïntegreerd.” 

Complementair in zorg
Jürgen Zimmermann, Associate Partner bij de overkoepelende Drees & Sommer-organisatie: “Bij Drees & Sommer is de kennis van en ervaring met al die verschillende elementen in huis. Met onze dienstverlening in Duitsland en Nederland vullen we elkaar in onze organisatie goed aan: als het gaat om ‘cure’ vastgoed, smart buildings in het algemeen en smart hospitals in het bijzonder, is er een schat aan ervaring in onder andere Duitsland. En in Nederland is er bijvoorbeeld grote expertise op het gebied van bouwkosten, ontwikkelmanagement, projectmanagement en UX (User Experience).”

Einde van de levenscyclus
“We zien”, zegt Zimmermann, “dat procesoptimalisatie steeds belangrijker wordt. Binnen veel van de bestaande gebouwen kunnen processen echter niet optimaal worden uitgevoerd. Ziekenhuisgebouwen hebben na een jaar of veertig simpelweg het einde van hun levenscyclus bereikt en kunnen alleen tegen onevenredig hoge kosten worden gerenoveerd. Nieuwbouw is dan vaak voordeliger.”

Hergebruikconcepten
In de toekomst zullen eigendommen zich echter beter moeten aanpassen aan nieuwe soorten gebruik en aan veranderingen. “Dit speelt een grote rol bij veel planningsoverwegingen: hoe kunnen structuren weer worden veranderd zonder grote kosten. Materiaalschaarste maakt een ander aspect heel interessant: recycling. Omdat er momenteel zoveel nieuwbouw plaatsvindt, is er veel vraag naar hergebruikconcepten voor de oudere voorraad.” 
 

Circulair bouwen
“Circulair bouwen en volledig gebruik maken van Cradle to Cradle-producten en gezonde materialen wordt steeds meer gevraagd”, reageert Akkerman. Zij haakt in op wat Zimmermann zegt: “Door C2C fungeert het gebouw ook direct als materiaalopslag. Dit verhoogt de intrinsieke waarde aan het einde van de levenscyclus.” EPEA, een dochteronderneming van Drees & Sommer, is grondlegger van en gespecialiseerd in het C2C-ontwerpconcept. “We zoeken de samenwerking met EPEA waar nodig op bij onze projecten. En mijn collega’s van Real Estate Consulting analyseren, rapporteren en adviseren  over de te nemen gebouwmaatregelen om aan de eisen vanuit ESG en de EU Taxonomie te voldoen.”

ESG en zorgvastgoed
“Duurzaamheid en verduurzaming is de komende jaren steeds minder vrijblijvend", zo zegt Zimmermann. “In Duitsland moet bijvoorbeeld al vanaf 2023 voor alle vastgoed, dus ook voor zorgvastgoed, een ESG verslag worden ingediend. En kijken we iets verder in de toekomst, dan geldt vanaf 2045 ook klimaatneutraliteit. We gaan dus steeds meer richting duurzaam vastgoed, richting green hospitals: nieuwe gebouwen die duurzaam en energieneutraal of zelfs ‘energy plus’ zijn en tegelijkertijd de feelgood-sfeer van patiënten, medewerkers en bezoekers verbeteren.”

Slimme gebouwen
Net als het bedrijfsleven is ook de zorg bezig met een war on talent bij het binnenhalen van gekwalificeerde medewerkers.  “Hoe kunnen we zo efficiënt mogelijk omgaan met ruimte, materialen en grondstoffen én met arbeidskracht?” stelt Zimmermann. “Technologie draagt bij aan het optimaal functioneren van vastgoed en huisvesting. Vaak is niet helemaal duidelijk wat de mate van digitalisering in een gebouw is. Met een quickscan bieden onze experts inzicht en begeleiden zij de implementatie van bijvoorbeeld een smart hospital: een ziekenhuis dat met een intelligente digitale infrastructuur de zorgprocessen continu kan optimaliseren.”

Gebruikersgericht vastgoed
Duurzaam is vastgoed ook als het past bij de gebruikers. Nu en in de toekomst. “Ieder mens is anders en heeft andere behoeften,” vertelt Akkerman. “Een bewoner of patiënt stelt andere eisen aan het vastgoed dan een werknemer of een bezoeker. Ontwerp je de huisvesting op basis van de behoeften van de diverse gebruikersgroepen, dan creëer je daarmee duurzamer en toekomstgericht vastgoed. Nog voordat er überhaupt iets is ontworpen, gaan we in gesprek met gebruikers om een helder beeld te krijgen van een organisatie en de huisvesting die daarbij past. Bij de ontwikkeling van nieuwe concepten is de menselijke factor van groot belang, naast de technologische ontwikkelingen en markttrends. Onze missie is om ervoor te zorgen dat onze opdrachtgevers nóg beter kunnen worden in wat ze doen. En uiteindelijk bouwen we voor mensen en hun wellbeing; onze expertise kan daar écht het verschil in maken.”

Lees meer over onze dienstverlening in de Healthcare sector.

Lees verder