Modulair zorgvastgoed als oplossing voor tijdelijke capaciteitsbehoefte

Een goede voorbereiding is het halve werk. Maar wat als dat niet voldoende is? Een overspannen situatie zoals die er nu is met het coronavirus laat zien dat in de gezondheidszorg zelfs met een goede voorbereiding de capaciteitslimiet snel in zicht komt. Vanuit de sectoren Healthcare en Life Sciences van Drees & Sommer zijn er goede ervaringen met modulaire bouw als flexibel vastgoed; óók voor tijdelijke of semi-permanente huisvesting in de gezondheidszorg kan dit een snelle en effectieve oplossing zijn.  

Snel extra (zorg)huisvesting
Huisvestingsvraagstukken, daar hebben BOAG en Drees & Sommer veel ervaring mee. Ook waar het gaat om de realisatie van flexibele huisvesting. ‘We hebben alle kennis in huis van de wet- en regelgeving die nodig is om tijdelijk of semi-permanent huisvesting te realiseren’, zegt Carolin Winter, als projectmanager bij Drees & Sommer Nederland verantwoordelijk voor het onderdeel Cure van de sector Healthcare. ‘Vanuit onze sectorale benadering voor Healthcare én Life Sciences zijn we op de hoogte van de randvoorwaarden voor gebouwen, ziekenhuisoperaties, medische technologie of hygiëne. Nationaal en internationaal beschikken we over heel veel expertise op basis waarvan we snel kunnen schakelen.’

Modulaire bouw voor tijdelijke uitbreiding
In zowel Nederland als Duitsland zijn al allerlei concepten uitgewerkt om snel extra huisvestingscapaciteit te organiseren. Ontmantelde klinieken zijn opnieuw in gebruik genomen en beurs- of sporthallen omgebouwd en geschikt gemaakt voor een nieuwe functie. Nieuwe flexibele huisvesting is ook in Nederland een interessante oplossing. ‘We zien mogelijkheden met modulaire bouw voor uitbreiding van de ziekenhuiscapaciteit, gebruiksklare laboratoria, onderzoekscentra en diagnostische modules, mobiele medische kantoorruimten en mobiele units voor de bezoekers van verpleeghuizen. Door de toepassing van box-in-box bouwen is ook flexibele ondersteuning voor bijvoorbeeld de conversie van gym- of tentoonstellingshallen te verwezenlijken. Bijkomend voordeel is dat de modules later weer alternatief ingezet kunnen worden.’

Integrale oplossing
De meerwaarde van BOAG en Drees & Sommer zit in het aanbieden van een integrale oplossing: van bouwkosten- en strategisch advies tot planning en ontwerp en van inkoopbeheer tot inbedrijfstelling. Zonodig zelfs tot en met ontmanteling en circulair gebruik. ‘Wij adviseren over het totale plan van aanpak als het gaat over bijvoorbeeld processtromen, hygiëneconcepten en de te nemen stappen voor het ontwerp en de realisatie’, zegt Pim Prins, als teamleader projectmanagement gespecialiseerd in de sector Life Sciences. ‘We nemen het volledige project- en bouwmanagement op ons, coördineren alle betrokken partijen en nemen uiteraard ook de volledige planning van de modulaire oplossingen over van onze klanten: elke handeling moet van tevoren worden ingepland en precies worden getimed. Bij een dergelijke complexe logistieke operatie is onze LCM® methode en LCM-digital tool uitermate geschikt voor het uitwerken van de planning en just-in-time levering. Planningen worden met deze werkwijze gecomprimeerd én gehaald, snel en flexibel.’

Cross-professionele teams
Individuele modules voor labruimtes of IC-afdelingen worden industrieel geprefabriceerd en ter plaatse geassembleerd. Inclusief de extra hoge eisen die dan gelden voor hygiëne en techniek. Carolin: ‘Onze experts zorgen voor de afstemming tussen medisch personeel, fabrikanten van medische technologie en modulebouwers. Voor alle opties is het essentieel dat artsen, technici en ingenieurs hand in hand werken om het gebouw zo snel mogelijk te realiseren of te upgraden voor de nieuwe proces- en hygiënevereisten. We begrijpen dat labspecialisten en artsen andere prioriteiten hebben dan het begeleiden van een verbouwing maar hun input is wél essentieel. Wij hanteren daarom het principe waarbij de minimale maar uiterst noodzakelijke inzet van de specialisten georganiseerd wordt. Onder tijdsdruk kunnen we alleen in cross-professionele en parallelle teams snel extra onderzoeks- en ziekenhuisruimte realiseren. Uitzonderlijke situaties vragen om uitzonderlijke acties. Ik zie zeker mogelijkheden!’

Lees meer: