Nieuws

Mogelijkheden binnen schijnbare onmogelijkheden in zorgvastgoed

De zorgsector heeft te maken met groeiende financiële uitdagingen en met de noodzaak tot aanpassingen om toegang tot zorg te waarborgen. De inspanningen zijn gericht op het blijven organiseren en betaalbaar houden van noodzakelijke zorg. Tegelijkertijd ontstaan er steeds meer nieuwe woonzorgconcepten, waarbij gestreefd wordt naar minimale afhankelijkheid van zorg. Zelfredzaamheid en welzijn staan hierbij voorop, waarbij zorg slechts ingezet wordt als laatste optie.

Deze problematiek geldt niet alleen voor de care-zijde van Healthcare, ook op het gebied van cure worden steeds meer experimenten uitgevoerd. Zo heeft het St. Antonius Ziekenhuis in Utrecht onderzocht of de participatie van mantelzorgers op verpleegafdelingen vergroot kan worden. Hoewel dit idee kritiek oproept, is het in de praktijk al vaak een realiteit, zoals op kinderafdelingen. Ouders en verzorgers nemen al niet-medische of licht-medische taken op zich. Waarom zou dit niet bij volwassenen kunnen? Met technologie en apps als hulpmiddelen kunnen nieuwe kansen ontstaan om de zorglast te verlichten en tegelijkertijd de verbondenheid met naasten te versterken, wat bijdraagt aan een bredere maatschappelijke impact.

Het huidige demissionaire kabinet heeft aanzienlijke bezuinigingen doorgevoerd. We hopen dat het toekomstige kabinet kiest voor een andere aanpak. Echter, het verwachten van wonderen is niet realistisch. De zorgsector staat voor een immense uitdaging: een investeringsbehoefte van tussen de 9,3 en 15 miljard euro voor duurzame initiatieven. Bovendien moeten zorgorganisaties circa 26,4 miljard euro aan bouwkosten opbrengen om bij te dragen aan de realisatie van zo'n 433.000 benodigde zorgwoningen. De financiering hiervan roept vragen op, gezien de stijgende exploitatiekosten en toenemende vastgoedonzekerheid.

Een reactie zou kunnen zijn om te verlammen bij deze cijfers. Tijd is echter kostbaar. We moeten nu actie ondernemen en verandering op gang brengen, net zoals het Utrechtse ziekenhuis heeft gedaan. Laten we samen onderzoeken wat wél mogelijk is, wat anders kan en anders moet. Het Healthcare-team van Drees & Sommer begeleidt zorgorganisaties en zorggerelateerde organisaties bij het ontwikkelen en implementeren van strategieën voor residentieel zorgvastgoed. Benieuwd naar de vastgoed- en huisvestingsmogelijkheden voor jouw organisatie? Esther Akkerman-Dwars is Sector Leader Healthcare en gaat er graag met je over in gesprek.

Esther Akkerman-DwarsSector Leader Healthcare

+31 (0)6 228 112 59
esther.akkerman@dreso.com

Lees verder