Nieuws

Nauw samenwerken aan een efficiënte, duurzame en gebruikersgerichte werkomgeving

©Beamm

Bij het heroverwegen van de huisvestingsstrategie van Gemeente Nissewaard werd niet alleen de fysieke staat van het stadhuis overdacht, maar ook het gebruik van het gebouw zelf opnieuw overwogen. Projectmanagement- en vastgoedadviesbureau Drees & Sommer begeleidde de gemeente vanaf het gebruikersonderzoek tot en met de implementatie van het gekozen werkplekconcept.

Met de noodzaak van groot onderhoud in het vooruitzicht, besloot Gemeente Nissewaard samen met Drees & Sommer een uitgebreid gebruikersonderzoek uit te voeren om, ook met het oog op de aanpassing naar ‘Het Nieuwe Werken’, de optimale aanpak te bepalen. De business line UX & Workplace Consulting van Drees & Sommer begeleidde het onderzoek. UX Consultant Britt Luijpers: “Voor Gemeente Nissewaard staat de gebruiker centraal”, vertelt zij. “We hebben daarom met alle lagen in de organisatie gesproken en met alle unieke typen gebruikers van het pand een user journey opgesteld, met als doel huidige pijnpunten weg te nemen en een zo'n goed mogelijke gebruikerservaring te creëren. De behoefte aan transparantie, verbinding en gezelligheid waren begrippen die veel terugkwamen. Met deze informatie, in combinatie met de nadrukkelijke wens om de efficiëntie te verhogen en het kantoor te verduurzamen, hebben we diverse scenario’s voor een huisvestingsconcept uitgewerkt. De gemeente heeft er daar één van gekozen voor de verdere detaillering.”

Inspirerende huisvesting
Aansluitend kreeg Drees & Sommer de opdracht om het ontwerptraject en de uitvoering van de herinrichting te begeleiden – in totaal 5.700 m2 kantoorruimte met ruim 400 flexibele werkplekken voor ongeveer 650 medewerkers. Senior Projectmanager Ashwin Jhingoer: “Een belangrijk uitgangspunt voor het nieuwe huisvestingsconcept was het creëren van een inspirerende werkomgeving die keuzes biedt voor iedere werksituatie. Interieurarchitect Niek van de Schoot van Buro NVDS heeft dit perfect verwerkt: zijn ontwerp van een kantoortuin met veel glas en kleur is echt gericht op het bevorderen van communicatie en stimuleert activiteit-gericht werken en ontmoeten.”

Verbetering functionaliteit en duurzaamheid
Gedurende de verbouwing namen de projectmanagers van Drees & Sommer de coördinatie op zich, waarbij ze de voortgang van de werkzaamheden bewaakten, de uitvoering toetsten aan het goedgekeurde ontwerp en de geleverde kwaliteit controleerden. Naast de herinrichting van de werkruimtes werden ook installaties aangepast en diverse Meerjaren Onderhoudsplan (MJOP)-werkzaamheden geïntegreerd, waardoor niet alleen de functionaliteit, maar ook de duurzaamheid van het stadhuis werd verbeterd. Ashwin: “Extra uitdaging in de uitvoeringsfase was dat de kantoorvleugels die verbouwd werden én de publieksfuncties ook nog in gebruik bleven. Uiterste zorgvuldigheid en continue afstemming van bijvoorbeeld de werkzaamheden, bewegwijzering en looproutes was dan ook noodzakelijk.” Britt vult hem aan: “Al met al had de herinrichting veel impact op de medewerkers – de gemeente ging van een redelijk gesloten kantorenstructuur naar een compleet flexibel werkplekconcept. Om ervoor te zorgen dat deze verandering soepel verliep en de gebruikers de verandering stap voor stap omarmden, hebben we de gemeente ondersteund met Change Management. Dat maakte het plaatje compleet.”

Ingespeeld op gebruikersbehoeften
Met deze herinrichting heeft Gemeente Nissewaard niet alleen haar fysieke werkomgeving gemoderniseerd en verduurzaamd, maar ook de flexibiliteit en duurzaamheid van haar huisvestingsstrategie versterkt, rekening houdend met de gebruikersbehoeften. Britt en Ashwin zijn blij met het eindresultaat, niet in de minste plaats omdat de gemeente zeer tevreden is. “We kregen terug dat het concept precies op de manier wordt gebruikt zoals het van tevoren is bedacht en dáár doe je het toch voor: een tevreden opdrachtgever en geïnspireerde gebruikers.”

Verder praten over de oplossingsrichtingen voor uw vastgoedopgaven? Bel of mail voor een oriënterende afspraak: +31 (0)88 776 26 70 of info.nl(at)dreso.com.

Lees verder