Nieuws

Nieuwbouw Albert Schweitzerschool Rotterdam van start

Vorige week is in Rotterdam-Schiebroek de eerste steen voor het nieuwe schoolgebouw van de Albert Schweitzerschool aan de Jan Steenstraat onthuld. De feestelijke handeling is de symbolische bekrachtiging van de bouw die inmiddels in volle gang is. Het nieuwe gebouw, ter vervanging van twee verouderde schoolgebouwen, wordt volgens planning per het nieuwe schooljaar 2022-2023 in gebruik genomen. 

Bij de feestelijke starthandeling spraken enkele betrokken partijen lovend over de samenwerking die heeft geleid tot de komst van de nieuwe school en de betekenis voor de wijk Schiebroek en de stad Rotterdam. Bianca Dolman sprak namens de directie van de Albert Schweitzerschool, Lyanda Vermeulen-Kerstens namens Gemeente Rotterdam en Kees Huisman, namens de directie van aannemer BM van Houwelingen. De eerste steen, ingemetseld in de voorgevel van de nieuwbouw, is onthuld door Lia Zwaan (College van Bestuur RVKO) en Lyanda Vermeulen-Kerstens (afdelingshoofd Onderwijs Rotterdam). De laatstgenoemde nam de rol over van Brigitte Holland van RVKO die vanwege quarantainemaatregelen niet aanwezig kon zijn.

Begeleiding vanaf het begin
Drees & Sommer Netherlands verzorgt in opdracht van RVKO vanaf de voorbereidingsfase voor zowel de tijdelijke huisvesting, de sloop als de nieuwbouw het integrale projectmanagement. Tijdens de realisatie is projectmanager Robbert den Hartog betrokken als directievoerder en samen met toezichthouder Joshua Coster verantwoordelijk voor de uitvoeringsbegeleiding. In deze fase vindt met Theo du Mez, de verantwoordelijke projectmanager van RVKO afdeling Huisvesting, nauw overleg plaats over de voortgang en de realisatie volgens de wensen van RVKO.

Robbert den Hartog: “Dit project kent diverse uitdagingen, met name op ontwerptechnisch vlak. De positieve opstelling en inzet van alle projectbetrokkenen zorgt voor een prettige samenwerking en versterkt het gezamenlijke doel om voor de zomer een geslaagd project op te leveren. Het resultaat is nu al zichtbaar; het wordt een prachtig gebouw en het project loopt ook nog eens exact op planning. Chapeau!”

Passend bij bestaande bebouwing
Atelier PRO architekten en Lisette Plouvier van Studio LP tekenden voor het ontwerp van de duurzame nieuwbouw dat twee gebouwen vervangt die niet meer voldeden aan de ruimtelijke en technische eisen. Het nieuwe gebouw in een L-vorm vormt één geheel met het bestaande gebouw en creëert op een heel natuurlijke manier drie speelpleinen voor kinderen van respectievelijk de onder-, midden- en bovenbouw. De nieuwbouw van 2.278 m2 is een gezonde leeromgeving met ruime en lichte lokalen, gegroepeerd om een aantal gemeenschappelijke functies zoals het speellokaal, de aula, de keuken en teamruimte. 

Planning
De bouw vordert voorspoedig; het project loopt keurig op schema. De planning is dat de nieuwbouw in juni 2022 wordt opgeleverd zodat de verhuizing naar het nieuwe schoolgebouw in de zomervakantie kan plaatsvinden. Vanaf het nieuwe schooljaar kan het gebouw dan in gebruik genomen worden. 

///////////////

Lees meer: