Nieuws

Nieuwe huisvesting: bij PGB is het welzijn van de medewerkers belangrijk

Bij Pensioenfonds PGB en zijn uitvoeringsorganisatie PGB Pensioendiensten werken ca. 350 medewerkers aan de taken van het fonds. De nieuwe huisvesting in het Atria-gebouw in Amstelveen is na een intensieve verbouwing en inrichting onlangs opgeleverd. Het aangekochte kantoorpand uit 1986 is getransformeerd tot een efficiënt, duurzaam en modern kantoor dat voldoet aan de behoeften van de medewerkers, relaties en het bestuur. Het team van Drees & Sommer is nauw betrokken geweest bij het project: vanaf het opstellen van een toekomstbestendig werkplekconcept, het Programma van Eisen en het ontwerp, tot en met de aanbesteding en uitvoering van de grootschalige renovatie.

Eindgebruikers op de eerste plaats
Een werkomgeving heeft grote impact op emoties van mensen. Gelukkige en opgewekte mensen werken efficiënter en beter samen, zijn productiever, meer betrokken, gezonder en innovatiever. En ze zijn ambassadeurs voor je merk! Exact wat PGB in gedachten had; het welzijn van zijn medewerkers staat voor de organisatie hoog in het vaandel. Bij de start van het huisvestingsproject hebben de changemanagers van Drees & Sommer samen met PGB een ambassadeursgroep samengesteld: een groep collega’s die de verschillende afdelingen en lagen binnen de organisatie vertegenwoordigen.

Ambassadeurs
Tijdens het ontwerptraject heeft M+R architecten met deze groep verschillende co-creatiesessies gehad om ervoor te zorgen dat de behoeften vertaald werden in het ontwerp: een echte PGB-ontmoetingsplek voor zowel medewerkers, bestuur en relaties met goede voorzieningen om digitaal en fysiek werken te combineren. Voor thema’s als mobiliteit, branding en services werkte de ambassadeursgroep achter de schermen aan de invulling, zodat deze vroegtijdig geïntegreerd konden worden in de uitvoeringsplanning. Ook hebben de ambassadeurs in een aantal workshops kennisgemaakt met het nieuwe werkplekconcept en werden ze meegenomen in de andere manier van werken binnen het toekomstige kantoor. Deze hoge mate van betrokkenheid tijdens het gehele proces zorgde voor veel draagvlak onder de medewerkers en leidde tot een succesvolle implementatie. 

Tijd, geld, kwaliteit én duurzaamheid
Verschillende partijen waren verantwoordelijk voor het realiseren van de plannen. De projectmanagers van Drees & Sommer hebben het gehele traject begeleid en alle partijen aangestuurd: vanaf het ontwerptraject, de aanbesteding van alle losse percelen (bouwkundig, installaties, maatwerk, gevel) en tijdens de uitvoering. Zowel voor het binnenwerk (7.000 m²) als het buitenterrein. Blikvangers in het nieuwe kantoor zijn twee nieuwe, open trappen in de atria. Duurzaamheid en het strakke budget waren belangrijke pijlers voor PGB binnen het project. Veel materialen en producten zijn voor de verbouwing en inrichting hergebruikt en er is gekozen voor het aanschaffen van tweedehands en circulaire producten. Als spin in het web heeft het Drees & Sommer-team alle werkzaamheden namens de opdrachtgever gecoördineerd zodat het project op tijd, binnen het budget en met de beoogde kwaliteit is opgeleverd.

Lunchtime!
Een fijne werkplek is één ding, gezond kunnen lunchen samen met collega’s en relaties is ook belangrijk in het gevoel van wellbeing  op het werk. Samen met PGB hebben de facility managers van Drees & Sommer een cateringconcept opgezet en de aanbesteding daarvan begeleid. Het concept is afgestemd op de wensen van de ambassadeursgroep en diverse thema’s zijn in het concept meegenomen.

  • Vers, biologisch eten: draagt bij aan fitte, gezonde en productieve medewerkers.
  • Duurzaam: voedsel geproduceerd met een zo klein mogelijke footprint, met aandacht voor mens, milieu, en dier.
  • Producten die bijdragen aan de circulaire economie: verspilling wordt tot een minimum beperkt en hergebruik van grondstoffen heeft prioriteit.
  • Kostenbewust: betaalbaar voor zowel de medewerkers als voor PGB.
  • Indien mogelijk met inzet van personeel met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Verbouwen in tijden van corona
Tijdens de verbouwingsperiode zijn als gevolg van de coronamaatregelen aanpassingen nodig geweest in de inrichtingsplannen zodat een gezond en veilig kantoor kon worden gerealiseerd. Hierbij is geprobeerd het ontwerp zoals bedacht door de architect zo veel mogelijk te behouden. De focus van het UX team van Drees & Sommer lag op het positief benaderen van de maatregelen; wat kan er wél? Zo is de maximale capaciteit van het kantoor berekend, rekening houdend met onder andere de werkplekken, vergaderfaciliteiten, het restaurant, maar ook trappenhuizen en looproutes. Zo kunnen medewerkers ook in kleinere groepen enthousiast aan het werk gaan in hun nieuwe kantoor. Lees meer over de genomen coronamaatregelen.

Lees meer over de dienstverlening van Drees & Sommer Netherlands: