Nieuws

Nieuwe partners voor nieuwbouw woonzorgcomplex en zorgwoningen Florence in Den Haag

Het Bouwinvest Healthcare Fund heeft aan de Loevesteinlaan in Den Haag 149 zorgwoningen, een woonzorgcomplex met 144 intramurale zorgeenheden en 622m2 commerciële ruimte voor gezondheidsfuncties gekocht van Fraxus en Stebru. Florence zal het woonzorgcomplex exploiteren en thuiszorg bieden aan de bewoners van de zorgwoningen. Namens Florence heeft Drees & Sommer Florence in een intensief traject achtereenvolgens de haalbaarheid van de locatie onderzocht en Florence geadviseerd en begeleid in het bouwprogramma, de herontwikkeling en afzetmogelijkheden van de locatie. 

Johan de Vries, Managing Director Drees & Sommer Netherlands, begeleidde het tender- en verkoopproces voor Florence: “We zijn er trots op dat het jarenlange voorbereidings- en onderhandelingstraject heeft geresulteerd in een samenwerking tussen deze gerenommeerde partijen. Door onze gezamenlijke inspanningen voegen we straks een mooi stuk maatschappelijk vastgoed aan Den Haag toe.” 

Op de locatie van het project bevindt zich nu een verpleeghuis van zorgaanbieder Florence, dat al enkele jaren niet meer in gebruik is. Dit gebouw wordt gesloopt en wordt vervangen door een nieuw woonzorgcomplex met 144 intramurale zorgeenheden, met daarboven twee woontorens. In de woontoren bevinden zich zorgappartementen waar senioren zelfstandig kunnen wonen. De woningen zijn zo ontworpen dat bewoners zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen, ook met een toenemende zorgvraag. Door de combinatie met een woonzorgcomplex zijn zorgdiensten en voorzieningen dichtbij.

“Nederland kent niet alleen een kwantitatief tekort aan woningen voor senioren, maar ook een kwalitatief tekort. Veel woonzorgcomplexen zijn verouderd en voldoen niet meer aan de vraag van bewoners. Met dit soort projecten met een combinatie van een nieuw woonzorgcomplex, zorgwoningen en voorzieningen zorgen we voor de nodige vernieuwing,” aldus Erwin Drenth, Director Dutch Healthcare Investments.

Florence zal de zorgfuncties in het woonzorgcomplex en thuiszorg voor de bewoners van de zorgwoningen voor zijn rekening nemen. Ook senioren die in de toekomst een zorgvraag krijgen, kunnen zelfstandig in de appartementen blijven wonen door gebruik te maken van diensten en faciliteiten van Florence. Ellen Maat, bestuurder van Florence, is blij met de ontwikkeling van de zorgwoningen en het woonzorgcomplex aan de Loevesteinlaan: “Het is mooi dat de samenwerking tussen Fraxus, Stebru, Bouwinvest en Florence tot stand is gekomen. Gezamenlijk geven wij toekomstgericht invulling aan woonvormen die aansluiten bij de wensen van ouderen.”
 

Johan de VriesManaging Director


info.nl@dreso.com

Lees verder