Ontwerpteam RoosRos Architecten geselecteerd voor nieuwbouw Openluchtschool de Recon Rotterdam

© RoosRos architecten
© RoosRos architecten

Drees & Sommer Netherlands won eind vorig jaar de minicompetitie binnen de Raamovereenkomst Projectmanagement Bouwprojecten voor de Rotterdamse onderwijsinstelling Stichting BOOR. De opdracht bestaat uit het projectmanagement van de sloop, tijdelijke huisvesting en nieuwbouw van Openluchtschool de Recon VSO in Rotterdam. Eén van de eerste stappen in dit traject was de selectie van een ontwerpteam: een architect met zijn adviseurs. ‘Na jaren van plannen maken gaan we nu eindelijk écht aan de slag’, zegt Terry Sibbing, locatiedirecteur voortgezet speciaal onderwijs (VSO) van de Recon. ‘Het nieuwbouwvoorstel van RoosRos Architecten dat er nu ligt past uitstekend bij onze visie voor een duurzaam en overzichtelijk schoolgebouw met mogelijkheden voor toekomstige uitbreiding.’ 

School met een zorgfunctie
OLS de Recon is een school voor langdurig zieke kinderen. Behalve basisonderwijs (op de locatie Olijflaan in Schiebroek) biedt de Recon aan de Dordtsestraatweg VSO-onderwijs, onder te verdelen in praktijkgericht onderwijs, college (vmbo en havo) en Recon op Maat voor de meest kwetsbare leerlingen. ‘Hoewel de Recon boven alles de uitstraling van een ‘normale’ school wil hebben, betekent de zorgfunctie van de school wél dat er extra eisen aan de nieuwe huisvesting worden gesteld, zoals bijvoorbeeld ruimte voor verpleegkundigen en relaxruimtes, bredere gangen en opstelplekken voor taxibusjes op het terrein van de school. De toevoeging van de zorgfunctie aan het schoolconcept maakt dit huisvestingstraject voor ons extra interessant. We kunnen onze expertise in de sectoren Education en Healthcare hier goed gebruiken,’ zegt sectormanager Patricia van Hest van Drees & Sommer.

Sloop, tijdelijke huisvesting en nieuwbouw
Het huidige pand van de Recon aan de Dordtsestraatweg voldoet ruimtelijk functioneel en technisch niet meer. Om bovendien over enkele jaren het groeiende leerlingenaantal te kunnen plaatsen zijn Stichting BOOR en de gemeente Rotterdam overeengekomen nieuwe en duurzame huisvesting van ruim 2.000 m² bvo te realiseren. Uit de massastudies en haalbaarheidsonderzoeken bleek het scenario van sloop en nieuwbouw de beste optie. De bestaande bebouwing wordt in dit scenario vervangen door een duurzaam nieuw gebouw dat aansluit bij de visie van de Recon: een compact, overzichtelijk gebouw, waar onderwijsruimtes om een centraal hart zijn gegroepeerd, waar tevens uitbreiding mogelijk is voor eventuele toekomstige groei. Aandachtspunt voor het ontwerp was de inpassing van de school in de parkachtige omgeving. RoosRos Architecten scoorde hoog op de gebruikersgerichtheid én de inpassing in de parkachtige omgeving. Dat stemt Hanneke Kamphuis, projectleider BOOR en Coen Booster, manager Uitvoeringsteam Onderwijshuisvesting uiterst tevreden: ‘RoosRos heeft zich goed verplaatst in de gebruikers van de school en tegelijkertijd gekeken hoe de nieuwbouw de gebiedsontwikkeling kan afronden.’

Teamwork
Het projectteam van Drees & Sommer voor De Recon bestaat naast Patricia van Hest uit projectmanager Esther Penders; beiden hebben sterke affiniteit en ruime ervaring met de ontwikkeling van nieuwbouw in het onderwijs. Bij eerdere projecten binnen het raamcontract met Stichting BOOR hebben zij al eerder tot volle tevredenheid samengewerkt. ‘De organisatie van zowel de sloop, tijdelijke huisvesting als de nieuwbouw van de Recon is een mooie, complete opdracht’, aldus Esther. ‘We zijn betrokken vanaf een vroeg stadium van de planvorming tot en met de oplevering van de nieuwe school. In die twee, drie jaar tijd werken we intensief samen met de school, BOOR, gemeente, ontwerpteam, aannemers om met elkaar tot een geslaagd product op te leveren. De speciale doelgroep en facetten als duurzaamheid en inpasbaarheid in de omgeving maken het project extra interessant!’

Planning
Gedurende de bouwwerkzaamheden opereert de school vanuit een tijdelijke huisvesting op de locatie. Dat betekent dat deze flexibele leslokalen, kantine, medische ruimte, lerarenkamer en algemene ruimten als eerste worden gerealiseerd. De planning is dat de bouw van het nieuwe schoolgebouw begin 2023 start en in de kerstvakantie van dat jaar in gebruik kan worden genomen.

Contact

Patricia van HestSectormanager Education


patricia.van-hest@dreso.com