Nieuws

Retail en logistiek in de stad van de toekomst

© Drees & Sommer
Beeld uit Drees & Sommer film 'THE BLUE WAY next exit'.

Winkelen is beleving. Mensen missen het sociale aspect van het shoppen in de stad, winkelcentra of malls, meent Peter Oosterbaan, Sector Leader Logistics van Drees & Sommer Netherlands. “Ik denk dat mensen altijd wel fysiek willen blijven winkelen. Een mixvorm van offline en online winkelen heeft daarom de toekomst. Dat heeft ook zijn weerslag op retailvastgoed, logistiek vastgoed en zelfs op stadsontwikkeling. Dat is waar Drees & Sommer van toegevoegde waarde kan zijn.”

Dit artikel verscheen ook in Vastgoedjournaal

Door de vele beperkingen in de openstelling van fysieke winkels heeft e-commerce een vlucht genomen. “De retailsector neemt veel minder risico’s dan een paar jaar geleden”, aldus Oosterbaan. “Non-food winkeliers houden kleinere voorraden aan en zullen steeds vaker kiezen voor een omnichannelstrategie: ze tonen een selectie van de producten; het volledige assortiment is te bestellen. Warenhuizen als Bijenkorf, Coolblue en Mediamarkt doen dit nu al en ik verwacht dat veel bedrijven hen zullen volgen. Kijken, voelen, ruiken doe je in de winkel, die straks overigens met wat minder vierkante meters toekan. De daadwerkelijke aankoop vindt terplekke plaats, offline of online, óf online vanaf elke gewenste locatie met internettoegang.” 

Toename last-mile hubs 
Zowel het veranderde voorraadbeheer van offline retailers als de toename van online winkelen hebben de vraag naar last-mile hubs aanzienlijk vergroot. “Er is een toenemende trend – nog steeds – dat zowel groothandels als e-commerce handelaren hun voorraadbeheer onderbrengen in fulfillment centers of regionale last-mile hubs. Dat maakt het mogelijk kleine hoeveelheden snel in de buurt te kunnen uitleveren. En zéker nu in een aantal Nederlandse gemeenten de komst van grote fulfillment centers ter discussie staat, wordt de inpassing en situering van deze  kleinere tussenstations nog belangrijker.”

Nieuwe concepten 
Grote organisaties kunnen zich een eigen distributiecentrum permitteren. Bij nieuwbouw of verbouw zijn esthetiek en duurzaamheid tegenwoordig gangbare thema’s. “Een DC blijft van buiten een doos”, zegt de sectorleider die zelf tot architect is opgeleid, “maar met een juiste materiaalkeuze kun je een heel gevarieerd gevelbeeld creëren en bovendien, bijvoorbeeld door de toepassing van natuurlijke of of Cradle to Cradle materialen, ook sustainable bouwen. Voor een deel kun je daarmee de ‘verdozing’ van het landschap verzachten en een aantrekkelijker beeld creëren. Daarnaast is het wenselijk nieuwe concepten te implementeren: een klein distributiecentrum naast een supermarkt bijvoorbeeld of multifunctioneel ruimtegebruik door logistiek gecombineerd  met andere functies.”

Trends integreren in stadsontwikkeling
Oosterbaan pleit ervoor om bij gebiedsontwikkeling al vroeg in het proces met gemeenten en projectontwikkelaars in overleg te gaan. “Zowel Retail als Logistics zijn beeldbepalend voor een stad. Samen met de horeca vormen winkels het hart van een stad dat zorgt voor levendigheid en leefbaarheid. De behoefte aan nieuwe woningen is groot, maar er zijn ook meer oplossingen voor op- en overslag en distributie nodig. Drees & Sommer is sectoroverstijgend: wij zitten op Europees niveau dicht op ontwikkelingen in de diverse sectoren. Wij hebben ideeën over hoe de stad van de toekomst eruit komt te zien. Daarom praten en denken we graag mee over trends en vertalen die naar vastgoedoplossingen.”

///////////////

Bekijk de Drees & Sommer film 'THE BLUE WAY next exit' ►
De wereld is als een leeg vel papier: alles wat je je kunt voorstellen, kun je doen. Traditie en toekomst, natuur en design, economie en kunst - al 50 jaar overstijgt Drees & Sommer vermeende tegenstellingen om een wereld te creëren die het waard is voor toekomstige generaties om in te leven. Wij hebben deze aspiratie in een bijzondere film (6 min) gevat. In plaats van alleen maar terug te kijken op de afgelopen 50 jaar en het succesvolle verleden te vieren, gaan we samen met u verder op "the blue way". 

Lees verder: