Roche Building 2 in Basel - de façade is afgerond

© F. Hoffmann-La Roche AG

Het hoogste gebouw van Zwitserland heeft volgens plan zijn buitenste schil gekregen. Het laatste deel van de gevel werd eind maart geplaatst. Deze fase is nu voltooid, met uitzondering van de elementen van de externe liftschacht.

De closed-cavity gevel is een zeer innovatief gevelsysteem met dubbele schil. De lucht die in de tussenruimte wordt gebracht heeft een lichte overdruk, waardoor condensatie of vuil zich niet op de ruiten kan afzetten.

De in de ruimte ingebouwde lichtsturende zonwering zorgt voor een uitstekende hoeveelheid daglicht, zelfs wanneer de lamellen omlaag staan, en voor een zeer lage doorlaatbaarheid van zonne-energie of g-waarde van 0,11. De Ucw-waarde van de gevelelementen met gesloten holle ruimte van slechts 0,64 W/m²K maakt de gevel van Gebouw 2 tot een van de beste gebouwfaçades van deze tijd. Het systeem maakt zo aanzienlijke besparingen op exploitatie- en onderhoudskosten mogelijk. Een ander voordeel is dat de ruime glasafmetingen het architectonische concept ten goede komen.

Wij zijn trots en dankbaar dat wij zowel op het gebied van de geveltechniek als in onze hoedanigheid van general planner onze bijdrage hebben kunnen leveren aan dit buitengewone project.

Lees meer over project Roche Gebouw 1 door Drees & Sommer Switzerland »