Nieuws

Sdu speelt snel in op verandering en past nieuwe huisvesting aan

We gaan terug in de tijd vóór corona. Sdu, dé ondersteuner van professionals in hun dagelijkse werk bij de toepassing van wet- en regelgeving,verhuisde een klein jaar voordat de pandemie begon naar het gloednieuwe kantoor aan de Maanweg in Den Haag. Drees & Sommer begeleidde het gehele herhuisvestingstraject en samen met medewerkers werd een nieuwe, toekomstbestendige manier van (flex)werken ontwikkeld. Het kantoor werd op basis van dit concept verbouwd en ingericht. Toen kwam corona. En daarmee een geheel nieuwe visie op werken. Sdu besloot, relatief heel snel na de verhuizing, hun nieuwe kantoor aan te passen aan de veranderde wensen en behoeften van hun medewerkers.

Het kantoor van Sdu in één van de torens van de iconische Haagsche Arc langs de A12 beslaat 7.000 m2 over elf verdiepingen. Een royale huisvesting voor de circa 350 professionals die er werken. In het verlengde van de overheidsmaatregelen is ook bij Sdu het devies om zoveel als mogelijk thuis te werken. Uit een medewerkersonderzoek blijkt dat medewerkers ook na de coronamaatregelen bij voorkeur twee tot drie dagen thuis willen blijven werken. Reden voor Sdu om het beleid aan te passen en samen met Drees & Sommer te onderzoeken hoe de nieuwe huisvestingsvisie hierop kan aansluiten.

Ruimte

Change manager Ludo Basten: ”Met een projectgroep van medewerkers hebben we een workshop georganiseerd. Centraal stond de vraag wat de medewerkers motiveert om naar kantoor te komen en hoe hun werkzaamheden aldaar eruit zien. Dit hebben wij vertaald naar een ruimtebehoeftemodel. Op basis van de uitkomsten van de workshop en het nieuwe beleid hebben we geconcludeerd dat het aantal vierkante meters  gereduceerd kan worden. We hebben Sdu dan ook geadviseerd om een aantal verdiepingen van hun nieuwe kantoor af te stoten.”

Sandra Camonier, projectbegeleider Sdu - "De medewerkers die het nieuwe concept zien, zijn enorm enthousiast en verheugen zich er nog meer op om weer naar kantoor te kunnen en elkaar te ontmoeten.”

Gefocust werken en collega's ontmoeten

“De workshop leidde tot een nieuw Programma van Eisen en een aangepast werkplekconcept en een zoneringsplan dat is afgestemd op de vernieuwde behoefte“, vervolgt Ludo. “Op de zesde verdieping ligt de focus op individueel en geconcentreerd werken. Hoe hoger je komt, des te sterker de focus komt te liggen op samenwerken en ontmoeten. De tiende etage wordt bijvoorbeeld omgeturnd tot een creatieve brainstormomgeving, inclusief ‘hangouts’. Op de twaalfde verdieping komt het nieuwe restaurant, het ‘Toekomstcafé’, waar Sdu-collega’s elkaar kunnen ontmoeten. Het facilitair concept wordt nu verder uitgewerkt.”

Happy people = strong brand

Britt Luijpers is UX Consultant bij Drees & Sommer. “Het is mooi om te zien hoe Sdu de behoeften en beweegredenen van zijn medewerkers serieus neemt en dit actief én proactief omzet in actie. Het is een feit dat tevreden en gelukkige medewerkers gezonder, productiever en innovatiever zijn en dat is weer goed voor de organisatie als geheel. Wij hebben Sdu bij deze opdracht mogen helpen bij het opzetten van een vernieuwde werkplekstrategie in samenspraak met een vertegenwoordiging van de organisatie. De herindeling vergt uiteindelijk met name het verplaatsen van bestaand meubilair, maar het zal grote inpact hebben op de manier waarom de collega’s (samen)werken.”

Dit artikel verscheen ook bij Vastgoedjournaal

Onze diensten