Nieuws

Strategisch advies als opstap naar toekomstbestendige huisvesting

Eén van de services die Drees & Sommer haar opdrachtgevers biedt is strategisch huisvestingsadvies: een toekomstgerichte visie voor het vastgoed, dat past bij visie en missie van de organisatie, haar doelstellingen en de behoeften van haar medewerkers. “Op dit moment hebben we weer enkele heel interessante business cases onderhanden”, zegt Patricia van Hest-Osseweijer, senior projectmanager en sector leader Education bij Drees & Sommer. “Geweldige trajecten. Om een langetermijnvisie op het vastgoed te kunnen geven, duik je diep in een organisatie.” 

Gevoelige informatie 
Een huisvestingsadvies van Drees & Sommer omvat aspecten als kwaliteit, kwantiteit, financiën, functionaliteit, onderhoud en duurzaamheid van het vastgoed van een organisatie. Een visie tot 2030 en soms zelfs met een doorkijk tot 2050. Van Hest: “Omdat de uitvoering van dergelijke adviestrajecten, zeker in het beginstadium, soms gevoelig ligt in de organisatie of de omgeving, is erover publiceren niet altijd een vanzelfsprekendheid. Het is een traject waarbij je uiterst zorgvuldig te werk moet gaan en waar je informatie naar buiten toe moet doseren. Voor een universiteit ben ik nu samen met mijn collega, UX-consultant Britt Luijpers, bezig met een advies over een nieuwe vestigingsplaats. Daarover mag, nu alle betrokken partijen erin gekend en erover geïnformeerd zijn, worden gesproken. Maar zo’n bericht kan een behoorlijke impact hebben.` 

Ins en outs van een organisatie 
“Ik vind strategische huisvestingstrajecten heel boeiend”, zegt Van Hest enthousiast. “Je verdiept je in zo’n organisatie, bent heel erg bezig met de kernwaarden van een bedrijf. In de onderzoeksfase stellen we veel vragen en praten we met alle lagen in de organisatie, van de hoogste posities tot en met de werkvloer. We willen écht goed weten en begrijpen wat een organisatie doet, wat gebruikers willen en wat zij nodig hebben om optimaal te kunnen functioneren.” De UX-consultants van Drees & Sommer vervullen daarbij, afhankelijk van de precieze klantvraag, een waardevolle rol in huisvestingstrajecten. “Bij de zoektocht naar toekomstbestendige huisvesting is óók de optimalisatie van het gebruik en de gebruikservaring een belangrijke factor. Wij krijgen de opdracht omdat we worden ervaren als degelijke partij met een brede scope. De combinatie van sectorale kennis en expertise op het gebied van werkplekconcepten spreekt aan, merken we.” 

Haalbaarheid huisvesting 
“Een strategisch huisvestingstraject kost al snel ten minste 50.000 euro”, vervolgt Van Hest. ”Niet elke organisatie wil daar meteen aan. Dan is onze haalbaarheidsscan, zoals we die noemen, een mooi uitgangspunt. Hiermee geven we klanten een globaal overzicht van de mogelijkheden van hun bestaande vastgoed. Dat is een investering van zo’n 5.000 tot 10.000 euro. Op basis daarvan kan een organisatie dan meer gefundeerd besluiten of ze voor een veel intensiever en uitgebreider huisvestingsadvies willen gaan.”  

Opstap naar vervolgtraject 
Een huisvestingstraject is een opstap naar één of meer transities in het vastgoed. Of het nu verduurzaming, renovatie, sloop-nieuwbouw of bijvoorbeeld relocatie betreft, een vervolg is er vrijwel altijd. “Een huisvestingsadvies levert een schat aan informatie. Vanuit het strategische traject heb je veel kennis van en feeling met een organisatie. Je weet heel goed wat er speelt in het bedrijf, ook op het vlak van het vastgoed. Dat kan zeker een voordeel zijn voor ons, maar zekerheid dat Drees & Sommer voor het vervolg wordt ingeschakeld is er niet altijd. Soms pakt een organisatie het projectmanagement zelf op. In andere gevallen moet er in verband met de wettelijke regelgeving aanbesteed worden. Het gaat dan om prijs (Economisch Meest Voordelige Inschrijving ofwel EMVI), kwaliteit van het plan van aanpak, maar óók om de klik. Je merkt wel dat het dan prettig is als je de organisatie dan al kent.” 

 

Lees verder