Terug naar kantoor - coronamaatregelen op de werkvloer

Corona heeft het leven op de kop gezet. Dagelijkse handelingen waar tot voor kort niemand bij stilstond, vragen ineens regels en richtlijnen. PGB Pensioendiensten en Invest-NL verhuizen in deze periode naar hun nieuwe kantoor. De plannen vragen nu om aanpassingen om medewerkers zo veilig en gezond mogelijk terug te kunnen laten keren op de werkvloer. Drees & Sommer heeft beide partijen hierin ondersteund door het opzetten van een ontwerp en begeleiding van de uitvoering.

Invest-NL
Invest-NL is in 2019 door de overheid opgericht om kansrijke ondernemers te helpen Nederland duurzamer en innovatiever maken. Nieuwe huisvesting voor de organisatie werd gevonden in kantoorgebouw Q-Port in Amsterdam Sloterdijk waar 1550 m² wordt gehuurd voor ca. 70 werkplekken. Ons team, in samenwerking met REDEPT en EPEA, was betrokken bij ontwerp en inrichting van het nieuwe kantoor. De oplevering vond plaats net voordat de Coronacrisis intrad en medewerkers konden maar kort profiteren van hun nieuwe, inspirerende werkplek. Nu de maatregelen langzaam versoepeld worden, heeft Invest-NL ons gevraagd aanpassingen door te voeren zodat een deel van de medewerkers (ca. 20 tegelijk) weer veilig naar kantoor kan komen. In recordtempo van slechts twee weken is alles uitgewerkt en op de locatie geïmplementeerd.

Focus op het positieve
Sandra Vogelaar (FM Consultant) en Britt Luijpers (UX Consultant) hebben het volledige kantoor in kaart gebracht en alle touchpoints benoemd en geëvalueerd. Vanuit vijf aandachtsgebieden (Space, Services, Technology, Image & Brand, People & Behavior) zijn aanpassingen voor de touchpoints opgesteld waardoor medewerkers veilig naar kantoor kunnen met behoud van een positieve gebruikerservaring. De genomen maatregelen benadrukken de positieve kant van het verhaal: wat mag wél? Welke plekken mogen wél gebruikt worden? Ongebruikte stoelen zijn in de opslag geplaatst. Op bureaus die niet gebruikt worden zijn planten geplaatst. Alle signing om routes en gedragsregels aan te geven, is in de huisstijl van de organisatie opgezet. Hierdoor mengen de toevoegingen goed met het ontwerp van het nieuwe kantoor.

PGB Pensioendiensten
Bij PGB Pensioendiensten werken 350 medewerkers aan de uitvoeringstaken van Pensioenfonds PGB. De nieuwe huisvesting in het Atria-gebouw in Amstelveen wordt op dit moment verbouwd en (her)ingericht. Drees & Sommer coördineert de aanbestedingsprocedure en de verbouwingswerkzaamheden. De oplevering van het nieuwe kantoor staat gepland voor september 2020.

Drie scenario’s
Tijdens de verbouwingsperiode zijn door Corona aanpassingen nodig in de inrichtingsplannen zodat een gezond en veilig kantoor kan worden opgeleverd. Ons team heeft de maximale capaciteit van het kantoor berekend, rekening houdend met onder andere de werkplekken, vergaderfaciliteiten, restaurant, maar ook trappenhuizen en looproutes. Hierbij is geprobeerd het ontwerp zoals bedacht door de architect zo veel mogelijk te behouden. Ook bij dit project lag de focus weer op het positief benaderen van de maatregelen.

Advies korte en lange termijn
Zijn er voor uw organisatie aanpassingen nodig op de werkvloer om uw medewerkers gezond en veilig te kunnen laten werken? Drees & Sommer kan snel schakelen en vanuit onze kennis en huisvestingservaring in no-time een Coronaproof werkomgeving realiseren. Ook kunnen wij u adviseren over de lange termijn impact van de pandemie op de betekenis en functie van uw kantoor. Welke activiteiten worden graag thuis uitgevoerd en wat is de reden dat men naar kantoor komt? Sluit het huidige werkplekconcept hier nog op aan?

_______________________

Lees meer over de dienstverlening van Drees & Sommer Netherlands: