Nieuws

Transformatie biedt kansen voor verduurzaming

Foto Stationspostgebouw Den Haag ©Ossip van Duivenbode

De bouwsector is verantwoordelijk voor circa 38 procent van de wereldwijde CO2-emissies, volgens rapporten van de Verenigde Naties. Als we de energie-efficiëntie in de bouw willen vergroten en in 2050 klimaatneutraal willen zijn, moeten we naar innovatieve oplossingen kijken, aldus Elger Groenland, Head of Real Estate Consultancy bij Drees & Sommer Netherlands. ‘Een heel belangrijke kans voor verduurzaming ligt bij de herontwikkeling, renovatie en transformatie van bestaande bouw. Daar liggen legio voordelen, niet alleen voor het milieu, maar ook voor organisaties en gebruikers.’

Drees & Sommer heeft internationaal en nationaal de kennis en expertise van onder meer ESG-vraagstukken, duurzaam en kostenefficiënt bouwen en UX, User Experience, in huis om organisaties daarin te begeleiden. Groenland: ‘Ons doel is om duurzaamheid te integreren in elk aspect van vastgoedontwikkeling en -beheer. Of het nu gaat om technische aan- en verkoopbegeleiding, nieuwbouw- of verduurzamingstrajecten of portefeuillebeheer.’ Als deskundige adviseurs begrijpen ze dat de keuze tussen nieuwbouw en transformatie een grondige afweging vereist van alle relevante factoren, waaronder milieu-impact, kosten, tijdslijnen en gebruikersbehoeften.

Circulair materiaalgebruik
Een groot voordeel van het hergebruik van bestaand vastgoed ligt in het feit dat het merendeel van de materialen al aanwezig is. Groenland: ‘Het transformeren en renoveren van bestaand vastgoed vermindert de behoefte aan nieuwe bouwmaterialen en draagt bij aan een meer circulaire economie. Als partner van Madaster, het materialenkadaster, kunnen we met de gegevens in deze webbased omgeving opdrachtgevers in de diverse fasen van een vastgoed- of infraproject concreet adviseren over het hergebruik van beschikbare materialen uit geregistreerde en gedocumenteerde gebouwen. Door gebruik te maken van bestaande structuren en materialen wordt de ecologische voetafdruk van het project verminderd in vergelijking met volledige nieuwbouw.’ 

‘Wel’, zo vervolgt Groenland zijn betoog, ‘onderkennen de experts dat het moeilijk is om materialen op een duurzame manier te gebruiken en beheren, zelfs met innovatieve technologie. Belangrijk is het om te weten wat de herkomst en samenstelling van materialen is. Pas dan weet je ook hoe je die nu en in de toekomst kunt gebruiken. Ons zusterbedrijf EPEA, de duurzaamheidsadviseurs binnen de Drees & Sommer-groep, is expert op dit vlak. Die kennis hebben we dus ook in huis.’

Versterken van de bestaande omgeving
Bij het transformeren en renoveren van bestaand vastgoed zijn de voordelen niet alleen beperkt tot het milieu, ziet Andreas Kieb, Senior Business Development Manager bij Drees & Sommer. ‘Bestaande gebouwen hebben vaak een historische of culturele waarde, die kunnen bijdragen aan de identiteit van een gemeenschap. Het transformeren en renoveren van deze gebouwen stelt ons in staat om de unieke architectonische kenmerken en culturele betekenis te behouden, wat bijdraagt aan het behoud van het culturele erfgoed van een gemeenschap.

 

Bovendien zijn de locaties van bestaand vastgoed vaak gunstig gelegen, met goede infrastructuur, nuts- en groenvoorzieningen, wat de aantrekkelijkheid voor gebruikers vergroot. De aanwezigheid daarvan maakt ook dat het transformeren en renoveren van bestaand vastgoed in veel gevallen kosteneffectiever is dan nieuwbouw, waarbij infra en voorzieningen nog gerealiseerd moeten worden. Het vernieuwde vastgoed kan ook beter aansluiten bij de bestaande omgeving en de buurt versterken in plaats van een volledig nieuw, vreemd element te introduceren.’

Gebruikersbehoeften
Bij herontwikkeling, renovatie en transformatie van vastgoed heeft ook de (toekomstige) gebruiker een belangrijke rol. Daphne Gielesen, Head of UX bij Drees & Sommer, benadrukt het belang van gebruikersparticipatie in het ontwerpproces van zowel exterieur als interieur. ‘Het is essentieel om gebruikers te betrekken bij het creëren van leefbare en toekomstbestendige gebouwen waar mensen daadwerkelijk graag verblijven. De eerste vragen die wij in onze onderzoeksfase stellen is dan ook ‘Wat gaan de toekomstige gebruikers in het gebouw doen?’ en ‘Hoe gaan zij de woon-, werk- of leefomgeving gebruiken?’

Dan gaat het om meer dan alleen gebruiksgemak en comfort door de toepassing van slimme technologische oplossingen. Wetenschappelijk onderzoek heeft herhaaldelijk aangetoond dat niet alleen technologie, maar ook aspecten zoals licht, lucht, rust en natuur van vitaal belang zijn voor het welzijn en de gezondheid van mensen in hun woon- of werkomgeving. ’

Complete dienstverlening
Bij het analyseren van de renovatie- en transformatiemogelijkheden van gebouwen kan het inschakelen van deskundige adviseurs van grote waarde zijn om een weloverwogen beslissing te nemen. Is renovatie of transformatie naar toekomstbestendig vastgoed financieel haalbaar, wat is de milieu-impact en wat is de betekenis voor de gebruikers en de omgeving? Groenland, Kieb en Gielesen zijn het erover eens dat zij hun opdrachtgevers breed kunnen adviseren en ondersteunen, of het nu gaat om nieuwbouw, renovatie of transformatie: ‘Samen met onze collega-projectmanagers en -consultants van Drees & Sommer kunnen we private en publieke partijen adviseren en ondersteunen in de volledige vastgoedopgave: van een haalbaarheidsstudie, technische en/of environmental due diligence,  visieworkshop en onderbouwd advies van onze cost consultants tot en met het uitwerken van een complete duurzaamheidsstrategie, het projectmanagement en de fit-out. Die one-stop-shop is een van ónze voordelen.’

Elger GroenlandHead of Real Estate Consultancy

+31629512414
elger.groenland@dreso.com

Lees verder