Urban Mining: Cradle to Cradle aanpak voor infrastructurele projecten

Verborgen rijkdommen in onze steden: Urban mining is het proces waarbij zeldzame materialen worden teruggewonnen uit afgedankte producten. Denk aan de enorme voorraad zeldzame metalen die in oude apparatuur te vinden is. Hergebruik van deze materialen voorkomt natuurlijke uitputting door intensieve mijnbouw en het transport over grote afstanden. Naast dit milieutechnische voordeel is het hergebruik van materialen ook economisch interessant. Drees & Sommer heeft samen met EPEA de Asset Management tool Urban Mining, powered by Cradle to Cradle ontwikkeld, een circulaire aanpak voor infrastructurele bouwwerken. Download de brochure onderaan deze pagina.

Beton, zand, mergel, klei, steen en hout zijn uitstekend herbruikbaar. Bouwmaterialen toegepast in infrastructurele werken zoals bruggen, viaducten en snelwegen kunnen bij sloop van die bouwwerken worden teruggewonnen. Het team Smart Infrastructure van Drees & Sommer en EPEA hebben de handen ineengeslagen en zien verouderde infrastructurele werken als bron van materialen voor nieuwe bouwwerken.

Bouwwerken als materialenbank
EPEA is de grondleggende organisatie achter het Cradle to Cradle® concept (C2C). Samen met Drees & Sommer ontwikkelt EPEA oplossingen voor de hele waardeketen om niet alleen de negatieve footprint te verminderen, maar zelfs een positieve invloed te creëren op mens, milieu en maatschappij. Michael Moradiellos, Head of Real Estate bij EPEA Benelux. 'Meer dan de helft van de exploiteerbare materialen bevindt zich bovengronds, opgeslagen in onze gebouwen en infrastructuren. Het is tijd om die voorraad intelligent te gaan beheren.'

Materialenpaspoort
Hoe werkt de Asset Management tool voor infrastructurele Urban Mining? Henk de Vree, Sector Leader Infrastructure: 'Van elk bouwwerk wordt een 3D model gemaakt waarbij data zoals locatie, bouwjaar, oppervlak en inhoud worden vastgelegd in een database. Alle toegepaste grondstoffen en materialen worden geïnventariseerd en geverifieerd door middel van kernboringen en laboratoriumonderzoek, waarna we een materialenpaspoort opstellen. Bij toekomstige renovatie of sloop van het bouwwerk kunnen de grondstoffen en materialen op basis van alle beschikbare informatie eenvoudig worden 'gedolven' en opnieuw worden ingezet. Deze herwonnen materialen zijn inzetbaar binnen het eigen projectenportfolio van de asset eigenaar of kunnen als grondstof worden verkocht aan derden. ”Onze samenwerking met Madaster op internationaal niveau stelt ons in staat om grote hoeveelheden gegevens en projecten te beheren. Met deze toegang tot een bron aan informatie zijn wij in staat onze opdrachtgevers optimaal te adviseren over circulaire mogelijkheden voor hun onroerend goed.'

Economisch, procesmatig en milieukundig gezond
Circulair bouwen heeft een positieve invloed op organisaties. Deze impact ontstaat door een functioneel, gezond, modulair en demontabel ontwerp dat kosten verlaagt, inzicht geeft in de levenscyclus van het bouwwerk en de restwaarde verhoogt. Wilt u hier meer over weten? Nick Waterman licht de voordelen en mogelijkheden graag toe.

Brochure

Contact

Henk de VreeSector Leader Infrastructure

+31618246470
henk.de-vree@dreso.com