Programma van Eisen

In een Programma van Eisen (bijvoorbeeld voor de bouw van een nieuw bedrijfspand) vertalen de adviseurs van Drees & Sommer de huisvestingsambitie van uw organisatie naar een ruimtelijk, functioneel en technisch programma. Afhankelijk van het doel kunnen de programma’s worden benut voor het ontwerp van de huisvesting of als contractdocument voor een ontwikkelaar of belegger.

Voldoen aan de laatste kwaliteitseisen

Het Programma van Eisen gaat integraal in op de samenhang tussen de wijze waarop er wordt gewerkt in het pand, de ruimtelijke omgeving en de faciliteiten om de bijbehorende processen te ondersteunen. Uiteraard kunt u bij Drees & Sommer erop rekenen dat de technische eisen die gesteld worden aan een gebouw en inrichting voldoen aan de laatste kwaliteitseisen.

Doorvertaling toekomstgericht Programma van Eisen

Het team van Drees & Sommer helpt u om uw wensen te vertalen naar een toekomstgericht programma van eisen dat past bij uw organisatie, nu en in de nabije toekomst. In het programma van eisen staan de ruimtelijke, functionele, technische en financiële eisen van uw huisvesting beschreven. Door bijvoorbeeld gebruik te maken van een ambitiedocument, werkplekmetingen, relatiematrix, werkplekcalculator, ruimtebehoefte calculator of een werkplekkenspel wordt het Programma van Eisen afgestemd op uw organisatie. 

Afhankelijk van uw wensen en eisen wordt hierin niet alleen gefocust op de Bricks, maar ook op de samenhang met Behaviour en Bytes. Het resultaat is een Programma van Eisen dat past bij uw organisatie en uw manier van werken.

Contact:

Huisvestingsadvies Programma van Eisen PvE -  Drees & Sommer
Daphne Gielesen Teamleider Huisvestingsadvies

+31 (0)88 776 26 70

daphne.gielesen@dreso.com