Onderwijsinstellingen, Nieuwbouw

Albert Schweitzerschool Rotterdam

Opdrachtgever

RVKO

Architect

Atelier PRO

Aannemer

BM Van Houwelingen

Installatieadviseur

Van Toorenburg

Oppervlakte

2.300 m²

Projectperiode

2018 - 2022

De Albert Schweitzerschool is een basisschool voor katholiek onderwijs gelegen in de Rotterdamse wijk Overschie. De school maakt deel uit van de Rotterdamse Vereniging voor Katholiek Onderwijs (RVKO) en was voorheen gehuisvest in drie gebouwen. Vanwege ruimtetekort en de technische staat van het Stergebouw en Maangebouw is in 2017 besloten dat twee van de drie gebouwen moesten worden gesloopt en vervangen door één nieuw gebouw. 

De nieuwbouw voldoet aan het ambitieprofiel Frisse Scholen van de gemeente Rotterdam en aan de eisen voor Bijna Energie Neutrale gebouwen (BENG). Naast deze eisen is er in de uitwerking van de plannen bijzonder aandacht geschonken aan geluid en fijnstof vanwege de ligging naast de A13.  

Het ontwerp voor de nieuwbouw is uitgewerkt door het ontwerpteam bestaande uit Atelier Pro, Van Toorenburg, WSP en Mobius. In opdracht van RVKO heeft Drees & Sommer Netherlands het projectmanagement voor het project uitgevoerd, het ontwerpteam aangestuurd, de nationale aanbesteding van de architect en aannemer begeleid. Samen met het projectteam is de afstemming met de gemeente m.b.t. budgetten, stedenbouw, welstand etc. opgepakt. Ook was Drees & Sommer verantwoordelijk voor het bouwkostenmanagement, begeleiden van de sloop van de bestaande gebouwen, projectmanagement voor de tijdelijke huisvesting en de directievoering en toezicht tijdens de uitvoering van de nieuwbouw. 
 

Toegevoegde waarde

  • Betrokken vanaf de ontwerpfase t/m oplevering
  • Volledig ontzorgen van opdrachtgever door inbreng fullservice dienstverlening

Diensten

  • Projectmanagement
  • Ontwerpmanagement
  • Aanbesteding
  • Bouwkostenmanagement
  • Begeleiden sloop
  • Projectmanagement tijdelijke huisvesting
  • Directievoering en Toezicht uitvoering nieuwbouw