© BUKO
Nieuwbouw, Onderwijsinstellingen

Kindcentrum Trampoline Leidschendam-Voorburg

Opdrachtgever

Stichting Lucas Onderwijs

Architect

DAT-architecten

Aannemer

BUKO Bouwsystemen/Algeco

Projectperiode

mei 2017 - september 2020

Overige informatie

BENG

Frisse scholen klasse B

Het voormalige gebouw van Basisschool Trampoline was sterk gedateerd en kwam vanwege de technische staat in aanmerking voor nieuwbouw. Circa honderd meter van de oude locatie is het nieuwe Kindcentrum Trampoline gerealiseerd. De nieuwbouw sluit met zijn rechthoekige T-vorm en groene gevelpanelen mooi aan bij de met bomen omringde locatie. In het gebouw hebben de (circa 280) leerlingen van de Trampoline, de kinderen van de peuterspeelzaal en drie groepen kinderopvang van Vlietkinderen een mooi nieuw onderkomen gekregen.

In het gebouw wordt primair onderwijs aangeboden, kinderopvang voor kinderen van 0-4 jaar, peuteropvang en buitenschoolse opvang. Een trampolinetheater met centrale keuken vormt het hart van het kindcentrum. Zowel de kinderopvang als de school werken met speel- en leerpleinen (zogenoemde Wij-landen). De lokalen van de school zijn gegroepeerd rondom drie Wij-landen en ook de groepsruimtes van de kinderopvang is gekoppeld aan een speel-Wij-land. Op deze manier ondersteunt het gebouw de doorlopende leerlijn die Vlietkinderen en Basisschool Trampoline de afgelopen jaren samen vormgegeven hebben.

Drees & Sommer was verantwoordelijk voor het projectmanagement vanaf de definitiefase tot en met start bouw en voor de directievoering en het toezicht tijdens de bouw. Zo lag de dagelijkse aansturing van het bouwteam, de sturing op de GROTICK factoren en de begeleiding van de Europese aanbesteding van de aannemer bij Drees & Sommer. Bij belangrijke processtappen had Drees & Sommer een adviserende rol: de keuze voor modulair bouwen in plaats van traditioneel bouwen en de keuze voor een proces- en contractvorm waarbij het project middels een bouwteam vanaf VO in combinatie met verificatie validatieprocessen is opgepakt. 

Toegevoegde waarden

Aanbestedingsadvies

Advies processtrategie

Begeleiding Europese aanbesteding

Check Programma van Eisen op BENG en Frisse Scholen-eisen (in samenwerking met Innax)

Financiële check Programma van Eisen

 

Diensten

Projectmanagement

Aanbestedingsadvies

Construction Management

 

© BUKO
© BUKO
© BUKO
© BUKO
© BUKO
© BUKO