© Beamm
Onderwijsinstellingen, Nieuwbouw

LAB42 UvA Amsterdam

Opdrachtgever

Universiteit van Amsterdam

Architect

Benthem Crouwel Architects

Aannemer

Bouwcombinatie Visser Smit Bouw BV / Kropman Installatietechniek BV

Constructeur

Bouwadviesbureau Strackee

Installatieadviseur

Deerns

Oppervlak

12.000 m²

Projectperiode

2018 - 2022

LAB42 is het nieuwe, multifunctionele universiteitsgebouw voor de Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica (FNWI). Door de toename van studenten, medewerkers en nieuwe samenwerkingen met de wetenschap en het bedrijfsleven kon de faculteit niet langer worden gehuisvest in het hoofdgebouw. In de nieuwbouw zijn twee onderzoeksinstituten ondergebracht: een groot deel van het informatiewetenschapsonderwijs en het Innovation Center Artificial Intelligence. Drees & Sommer (voorheen BOAG) is aangesteld als directievoerder en toezichthouder ‘plus’, feitelijk de ondersteuning van de universiteit met de continue controle op en advies over kwaliteit, planning en budgetten tijdens de ontwikkeling en realisatie.

LAB42 omvat onderwijsruimtes, studieplekken, onderzoeksruimtes, werkplekken en ruimtes voor samenwerking met andere disciplines van de UvA en met externe partijen op het gebied van Artificial Intelligence (AI). LAB42 wordt de internationale hub voor de ontwikkeling van talent op het gebied van digitale innovatie en AI.  Het gebouw komt tot stand door een samenwerking tussen de UvA, de gemeente Amsterdam en het bedrijfsleven.  Het doel is om met uitnodigende voorzieningen en door middel van co-creatie ontmoeting, kennisdeling en kruisbestuiving tussen wetenschappers, studenten, bedrijfsleven en de samenleving te stimuleren om antwoorden te geven op de informatica- en AI- vraagstukken van morgen.  

Eén van de bijzonderheden in dit project is het streven van de UvA naar een zeer hoge kwaliteit en milieuprestatie: ambitieniveau BREEAM-Excellent. Benthem Crouwel Architects heeft een energieneutraal gebouw ontworpen: uiterst duurzaam onder meer door minimaal materiaalgebruik, hergebruik van materialen en de toepassing van materialen met een lage CO2-footprint. Het gebouw bestaat uit een modulair raamwerk en een hoofdconstructie van gerecycled en recyclebaar materiaal. De constructie is eenvoudig te demonteren, waardoor het gebouw zeer flexibel is in het dagelijks gebruik, maar ook toekomstbestendig en eenvoudig aan te passen aan veranderende eisen en ontwikkelingen. Het vele groen in het gebouw en natuurlijke ventilatie zorgen ervoor dat LAB42 een duurzaam en gezond gebouw is met een comfortabel binnenklimaat. Ook bij de aannemersselectie waren de duurzaamheidsambities van de UvA een belangrijk uitgangspunt. Gedurende het gehele project is getoetst of goed aan de kwaliteits- en duurzaamheidseisen van de universiteit werd voldaan. 

Dit 'gebouw van de toekomst' is per studiejaar 2022-2023 in gebruik genomen.

Toegevoegde waarde

Drees & Sommer is aanspreekpunt en controleur gedurende de hele bouwperiode. Vanaf het voorlopig ontwerp zijn we betrokken voor de controle van de stukken, het begeleiden van de aannemersaanbesteding, het onderhandelen over optimalisaties en begeleiden het uitwerken van de werktekeningen. Met name ook voor de directievoering en het toezicht betekent de BREEAM ambitie een uiterst zorgvuldige communicatie met alle betrokken partijen en een nauwgezette controle op de afspraken.

Diensten

  • Directievoering en toezicht
  • Aanbestedingsadvies en begeleiding
  • Bouwkostenmanagement
  • Contractmanagement
  • Projectmanagement
  • Procesmanagement
© Beamm
© Beamm
© Beamm
© Beamm
© Drees & Sommer
© Drees & Sommer
© Drees & Sommer
© Drees & Sommer
© Drees & Sommer
© Drees & Sommer
© Drees & Sommer
© Drees & Sommer
© Drees & Sommer
© Drees & Sommer
© Drees & Sommer
© Drees & Sommer
© Drees & Sommer
© Drees & Sommer