© Benthem Crouwel Architects
Onderwijsinstellingen, Nieuwbouw

LAB42 UvA Amsterdam

Opdrachtgever

Universiteit van Amsterdam

Architect

Benthem Crouwel Architects

Aannemer

Bouwcombinatie Visser Smit Bouw BV / Kropman Installatietechniek BV

Constructeur

Bouwadviesbureau Strackee

Installatieadviseur

Deerns

Oppervlak

12.000 m²

Project periode

2018 - 2022

Op het Amsterdam Science Park realiseert de Universiteit van Amsterdam LAB42: een nieuw, multifunctioneel universiteitsgebouw voor de Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica (FNWI). In het nieuwe faculteitsgebouw worden twee onderzoeksinstituten ondergebracht: een groot deel van het informatiewetenschapsonderwijs en het Innovation Center Artificial Intelligence. Drees & Sommer (voorheen BOAG) is aangesteld als directievoerder en toezichthouder ‘plus’ tijdens de ontwikkeling en realisatie.

In LAB42 komen onderwijsruimtes, studieplekken, onderzoeksruimtes, werkplekken, ruimtes voor samenwerking met andere disciplines van de UvA en met externe partijen op het gebied van Artificial Intelligence (AI). LAB42 wordt de internationale hub voor de ontwikkeling van talent op het gebied van digitale innovatie en Artificial Intelligence (AI).  Het gebouw komt tot stand door een samenwerking tussen de UvA, de gemeente Amsterdam en het bedrijfsleven.  Het doel is om met uitnodigende voorzieningen en door middel van co-creatie ontmoeting, kennisdeling en kruisbestuiving tussen wetenschappers, studenten, bedrijfsleven en de samenleving te stimuleren,  om antwoorden te geven op de informatica- en AI- vraagstukken van morgen.  

Het uitgangspunt voor het ontwerp van Benthem Crouwel Architects was een energieneutraal gebouw te maken: uiterst duurzaam onder meer door minimaal materiaalgebruik. Het gebouw bestaat uit een modulair raamwerk en een hoofdconstructie van gerecycled en recyclebaar materiaal. De constructie is eenvoudig te demonteren, waardoor het gebouw zeer flexibel is in het dagelijks gebruik, maar ook toekomstbestendig en eenvoudig aan te passen aan veranderende eisen en ontwikkelingen. Het vele groen in het gebouw en natuurlijke ventilatie zorgen ervoor dat LAB42 een duurzaam en gezond gebouw is met een comfortabel binnenklimaat.

In het gehele project streeft UvA naar een zeer hoge kwaliteit en milieuprestatie: het ambitieniveau is BREEAM-Excellent. Het streven is om dit gebouw van de toekomst in augustus van het studiejaar 2022-2023 in gebruik te nemen.

Toegevoegde waarde

Drees & Sommer is aanspreekpunt en controleur gedurende de hele bouwperiode. Vanaf het voorlopig ontwerp zijn we betrokken voor de controle van de stukken, het begeleiden van de aannemersaanbesteding, het onderhandelen over optimalisaties en begeleiden het uitwerken van de werktekeningen. Met name ook voor de directievoering en het toezicht betekent de BREEAM ambitie een uiterst zorgvuldige communicatie met alle betrokken partijen en een nauwgezette controle op de afspraken.

Diensten

  • Directievoering en toezicht
  • Aanbestedingsadvies en begeleiding
  • Bouwkostenmanagement
  • Contractmanagement
  • Projectmanagement
  • Procesmanagement
© Benthem Crouwel Architects
© Benthem Crouwel Architects
© Drees & Sommer Netherlands
Status medio 2021
© Drees & Sommer Netherlands
Status medio 2021