Laboratoria, Onderwijsinstellingen, Renovatie & Transformatie

Laboratorium Biologiegroep Universiteit Utrecht

Opdrachtgever

Universiteit Utrecht

Aannemer

Heilijgers Bouw

Installatieadviseur Elektrotechniek

Elektrotechnisch Bureau Verweij

Installatieadviseur Werktuigbouwkundig

Kuijpers

Projectperiode

januari - mei 2022

Het markante Hugo R. Kruytgebouw in het Utrecht Science Park stamt uit de jaren 70. Universiteit Utrecht heeft Drees & Sommer benaderd om, vooruitlopend op een grootschalige herontwikkeling van het gebouw, het laboratorium voor de nieuw aangetrokken onderzoeksgroep van het departement Biologie van de Bètafaculteit aan te passen aan de wensen en eisen van deze groep.  

De opdracht omvat het projectmanagement om in het Kruytgebouw kwalitatief goede huisvesting en de inrichting daarvan te realiseren voor experimenteel onderzoek. De vraag vanuit de UU en de onderzoeksgroep was om dit project in goede afstemming met alle betrokkenen op te pakken, uit te werken en uit te voeren.

Drees & Sommer heeft voor de verbouwing van het laboratorium een projectmanagementplan opgesteld vanuit de GROTICK-aspecten (Geld, Risico, Organisatie, Tijd, Informatie, Communicatie en Kwaliteit). Het projectwerkplan dat hierop volgend is opgesteld bestaat uit en deel bouwkundige werkzaamheden en installatietechnische werkzaamheden.

Toegevoegde waarde

Veel afstemming met de betrokken partijen, snel schakelen

 

Diensten

Strategisch huisvestingsadvies
Projectmanagement