© egbertdeboer.com
Hotels, Hoogbouw, Nieuwbouw

nhow Amsterdam RAI Hotel

Opdrachtgever

COD/Being Development

Architect

OMA

Aannemer

Pleijsier Bouw

Installatieadviseur

Royal Haskoning DHV

Constructeur

Van Rossum Raadgevend Ingenieurs

Projectduur

2016-2020

BVO

43.000 m²

Verdiepingen

25

Bij de uitvoering van het iconische nhow hotel naast de RAI heeft Drees & Sommer Netherlands (voorheen BOAG) ontwikkelaars COD en Being Development ondersteund met directievoering. Aan de traditionele rol van directievoerder zijn voor dit project stakeholdermanagement en kwaliteitsborging toegevoegd.

Een project van deze omvang vraagt om een een duidelijke projectstructuur, waarbij de belangen van alle stakeholders een plek hebben. Sturing om een haalbaar en transparant behoefteschema te leveren en te bewaken binnen de driehoeksverhouding ontwikkelaar, bouwer en huurder/belegger is cruciaal. Door binnen deze driehoek continu en op een transparante manier te opereren, werd een goed klimaat gecreëerd om in te kunnen staan voor de kwaliteit, flexibiliteit en werkprocessen.

De directievoerder van BOAG had tijdens de realisatie tevens de rol van kwaliteitscontroleur. Het nhow Amsterdam RAI hotel is conform de wens van gebouweigenaar AXA IM gecertificeerd conform de hoge kwaliteitsnorm van BREEAM-NL Excellent.  Ook tijdens de bouw was er bijzonder veel aandacht voor kwaliteit: de directievoerder/kwaliteitscontroleur was volledig op de hoogte van de detailplanningen en de impact van wijzigingen en plannen op de bouw voor het grotere geheel. In zogenoemde VKV-rapportages koppelde hij aan de opdrachtgever managementinformatie terug met betrekking tot voortgang, kwaliteit en veiligheid. Ook was hij nauw betrokken bij de opnames die voorafgingen aan de levering.

Toegevoegde waarde

  • Sturing op duidelijke en transparante projectstructuur,
  • Waarborgen belangen van alle stakeholders,
  • Bijzonder veel aandacht voor kwaliteit.

 

Geleverde diensten

  • Directievoering en toezicht
  • Plantoetsing en kwaliteitscontrole
  • Stakeholdermanagement
  • Kwaliteitsborging
© egbertdeboer.com
© egbertdeboer.com
© egbertdeboer.com
© egbertdeboer.com
© egbertdeboer.com
© egbertdeboer.com
© egbertdeboer.com