© Drees & Sommer Netherlands
Kantoren

Sdu Den Haag

Opdrachtgever

Sdu

Project looptijd

2918-2019 / 2021

Oppervlak

7.000 m²

Locatie

De Haagsche Arc, Maanweg Den Haag

Sinds 2019 is Sdu gehuisvest op deze bijzondere zichtlocatie aan de A12. Drees & Sommer werkte in een eerder project samen met Sdu en begeleidde ook dit verhuistraject. We hielden als gedelegeerd opdrachtgever tijdens de verbouwing en inrichting toezicht op kwaliteit, planning en budget. Toen kwam corona. En daarmee een geheel nieuwe visie op werken. Sdu besloot, relatief heel snel na de verhuizing, in 2021 hun nieuwe kantoor aan te passen aan de veranderde wensen en behoeften van hun medewerkers.

Uit een medewerkersonderzoek bleek dat medewerkers ook na de coronamaatregelen bij voorkeur twee tot drie dagen thuis willen blijven werken. Met een projectgroep van medewerkers hebben we een workshop georganiseerd. Dit hebben wij vertaald naar een ruimtebehoeftemodel. Op basis van de uitkomsten van de workshop en het nieuwe beleid hebben we geconcludeerd dat het aantal vierkante meters (verdiepingen) gereduceerd kan worden. 

De workshop leidde tot een nieuw Programma van Eisen en een aangepast werkplekconcept en een zoneringsplan dat is afgestemd op de vernieuwde behoefte. Hoe hoger je komt, des te sterker de focus komt te liggen op samenwerken en ontmoeten. Ook het facilitair concept is verder uitgewerkt. 

Bekijk video (3 min) over oplevering nieuwe huisvesting in 2019 ►

Toegevoegde waarde

  • Change Management: medewerkers van Sdu werden door Drees & Sommer betrokken en meegenomen in de verandering van de oude werkpleksituatie naar de nieuwe situatie. Hierdoor ontstond draagvlak en werd de nieuwe manier van werken direct na oplevering goed opgepakt.

Geleverde diensten

  • Projectmanagement
  • Change management
  • Werkplekconcept en interieurontwerp
  • Advies vernieuwde visie op hybride werken n.a.v. de pandemie
  • Uitwerking facilitair concept
© Drees & Sommer Netherlands
© Drees & Sommer Netherlands
© Drees & Sommer Netherlands
© Drees & Sommer Netherlands
© Drees & Sommer Netherlands
© Drees & Sommer Netherlands