Nieuws

2024: vol vertrouwen verder internationaliseren

Vol vertrouwen in de vastgoedmarkt en in verdere internationalisering van Drees & Sommer Netherlands is Daphne Gielesen aan het nieuwe jaar begonnen. Vanaf 1 januari is zij Managing Director van Drees & Sommer Netherlands, naast Johan de Vries, die eveneens Managing Director is van de Nederlandse vestigingen. Daphne heeft haar netwerk in binnen- en buitenland en haar carrièrestap onderstreept dan ook de intensivering van de internationale klantenkring van Drees & Sommer Netherlands. “Juist de combinatie van brede, lokale kennis en ervaring met de internationale expertise maakt ons sterk.” We praten met beide Managing Directors over wat 2024 ons wat Drees & Sommer betreft gaat brengen.

“Onze dubbele bezetting vormt in de eerste plaats een waarborg voor de continuïteit”, licht Daphne de tandemfunctie in de leiding van Drees & Sommer Netherlands toe. Ieder land waar Drees & Sommer actief is, wordt geleid door twee personen. “Johan en ik vullen elkaar ook goed aan. Wij vertegenwoordigen elk een ander onderdeel van onze organisatie. De kennis, ervaring en het netwerk van Johan betreffen in de eerste plaats de lokale, professionele markt, terwijl ik meer gericht ben op de internationale markt, met een ander type opdrachtgevers en een ander type dienstverlening. Onze onderscheidende kracht? Dat is toch vooral onze integrale aanpak. Het kunnen uitzoomen en de juiste vragen kunnen stellen over de grenzen van disciplines heen. Voor onze opdrachtgevers is het prettig dat wij alle disciplines in huis hebben. Van cost consulting, development management, project- en procesmanagement en gebruikersgerichte workplace consulting tot en met technisch management en construction management. Waardoor er altijd optimale afstemming is.”

Verwachtingen 2024
Wat betreft de verwachtingen voor 2024 zijn Johan en Daphne eensgezind: “Wij hebben in Nederland een stevige basis in de sectoren Residential en Property Companies, maar in de hele vastgoedmarkt zijn deze sectoren aanzienlijk vertraagd. Wij hebben veel profijt van het internationale karakter van onze organisatie; vanuit onze wereldwijde key accounts hebben we vorig jaar mooie nieuwe opdrachten verworven. Onze verwachting is dat 2024 een soort tussenjaar wordt, waarin de woningbouw en de transactiemarkt op gebied van kantoren en logistiek stabiliseert doordat onder andere,  rentes inmiddels weer dalen. Dat ook de woningkoper zich realiseert dat 4% rente een normaal gegeven is dat een rente onder de 1% tamelijk uitzonderlijk was. Om kort te gaan: in onze optiek wordt 2024 een jaar van herstel, wat nog niet betekent dat elke patiënt genezen is. Wij zullen ons als team meer dan volledig moeten inzetten voor ieder project en iedere opdrachtgever, om ervoor te zorgen dat het binnen de kaders gemanaged kan worden.”

Internationalisering
Er is volgens Johan in de hele vastgoedsector een enorme behoefte aan projecten, want de investeringsbereidheid is op het ogenblik laag terwijl de vraag uitzonderlijk hoog is. Dat zal in 2024 nog niet direct veranderen, is zijn inschatting. “Ook in 2024 is de internationalisering binnen de vastgoedsector een belangrijke factor. Daarom zijn we ook extra blij met de internationale contacten en expertise van Daphne.” Daarbij speelt de lange termijn een grote rol, aldus Daphne, omdat internationale investeerders nu eenmaal meer planmatig opereren. “Er wordt verder vooruit gekeken en een investeringsstrategie bepaald en die is minder conjunctuurgevoelig.”

Drees & Sommer timmert wereldwijd flink aan de weg. Inmiddels is de organisatie actief in nagenoeg elk Europees land, met name omdat de vastgoedsector steeds internationaler wordt. Die internationalisering biedt volgens Daphne volop kansen. “We focussen, wereldwijd en zéker ook in Nederland, op de onderwerpen duurzaamheid, digitalisering, kostenefficiëntie en innovatie. Dit alles komt mooi samen in Customized Smart Buildings: het maatwerk maken van gebouwen met behulp van smart technology. Dat zijn thema’s die wereldwijd spelen en waar we binnen de Drees & Sommer-organisatie veel van af weten. De kennis en ervaring die we internationaal én in Nederland hebben is perfect vraaggestuurd aan te bieden aan internationals. Dat biedt ons mogelijkheden die expertise verder uit te bouwen en ook naar de Nederlandse markt te brengen.”

Beleving
Een belangrijke rol om expertise naar de markt te brengen wordt gespeeld door zogenaamde innovatiehubs. Drees & Sommer heeft diverse van die innovatiehubs, elk met een ander specifiek onderwerp. Een belangrijke faciliteit voor de ontwikkeling en kennisverdieping op het gebied van slimme technologie, een onderwerp dat nauw aansluit bij het focusthema digitalisering, is het lab in Aken. Daphne: “Dit is een soort demo-faciliteit voor onder andere Smart Buildings Technology. We nemen onze opdrachtgevers hiermee naartoe en laten hun in de praktijk zien hoe slimme technologie je gebouw kan optimaliseren. Niet alleen in de operationele sfeer, maar ook in het onderhoud en het beheer. We gebruiken dit lab ook als een testlocatie, waarbij we nauw samenwerken met startups en partners om innovaties en nieuwe technologieën te ontwikkelen en te toetsen.” Johan haakt hierop in: “We maken zo voor onze opdrachtgevers inzichtelijk wat de toegevoegde waarde is van, in dit geval, IT-oplossingen in alle fases van een gebouw: nieuwbouw, renovatie, transformatie en exploitatie. Intelligente technologieën kunnen veel bijdragen aan flexibeler, duurzamer en efficiënter beheer en onderhoud van gebouwen. Hoe eerder je dit in een project kunt integreren, hoe slimmer het is. Alles is erop gericht hun bedrijfsprocessen te optimaliseren en het vastgoed daarbij als middel te zien."

Data
Ook bij Drees & Sommer gaat het steeds meer om data. “Met data hebben we goud in handen”, aldus Daphne. “Data genereren zeer waardevolle informatie over bijvoorbeeld bouw- en exploitatiekosten en over duurzaamheidsonderwerpen. Ook in het kader van de toenemende rapportageplicht van ESG is dat essentieel. Voor dit jaar staat er bij ons een aantal interessante relatiebijeenkomsten op de agenda. In grote en kleinere bijeenkomsten gaan we met onze relaties in gesprek over de uitdagingen in projecten. Veelal is daar een verband met ESG, User Experience en digitalisering. Dat zijn echt de hot topics die spelen in deze tijd waarin duurzaamheid ook van overheidswege op de voorgrond staat en door vergrijzing de tekorten op de arbeidsmarkt groeien. Het eerste evenement dat we organiseren is de Expert Talk ‘Customized Smart Buildings’ in Rotterdam op 29 februari. Dit wordt een interessante bijeenkomst met onder meer interactieve workshops over het snijvlak van technologie, duurzaamheid en gebruiksgericht ontwerpen. Wij kijken er erg naar uit met onze opdrachtgevers kennis uit te wisselen en hun daadwerkelijke oplossingen te bieden!”

Expert Talk 29 februari

Op de aanstaande Expert Talk ‘Customized Building’ komen interessante zaken aan de orde zoals de nieuwste trends op het gebied van slimme bouwsystemen voor optimale operationele efficiëntie; milieubewuste ontwerpprincipes en oplossingen voor hernieuwbare energie en strategieën voor het verkleinen van de CO2-voetafdruk binnen de gebouwde omgeving; hoe intelligente ruimtes het welzijn, de productiviteit en het gemeenschapsgevoel onder de bewoners kunnen bevorderen. In boeiende impulstoespraken en inspirerende mini-workshops over ESG/Duurzaamheid, Intelligente gebouwen en Gebruikerservaring worden bezoekers meegenomen in de actuele ontwikkelingen en oplossingsrichtingen. Aanmelden voor deze Expert Talk kan op de website van Drees & Sommer Netherlands.

Johan de VriesManaging Director


johan.de-vries@dreso.com

Lees verder