Nieuwbouw Clusius College Hoorn weer een stap dichter bij realisatie

Van links naar rechts: Robbert den Hartog (projectmanager Drees & Sommer), Jurgen Holtz (directeur Clusius College Hoorn), Arjan Putter (directeur Aannemersbedrijf J.M. Putter) en Gerard Oud (voorzitter college van bestuur Clusius College).
© RoosRos
© RoosRos
© RoosRos
© RoosRos

Vorige week hebben Stichting Clusius College en Aannemersbedrijf J.M. Putter de aannemingsovereenkomst getekend voor de renovatie en nieuwbouw van het Clusius College in Hoorn. Met deze ondertekening komt de realisatie van de nieuwe, toekomstbestendige huisvesting van het groenonderwijs een flinke stap dichterbij. Drees & Sommer Netherlands is betrokken vanaf de haalbaarheidsstudie en verzorgt het integraal projectmanagement tot en met de realisatie en fit-out. 

Projectmanager Robbert den Hartog van Drees & Sommer: “We hebben met veel enthousiasme het gehele traject tot nu toe begeleid en zien uit naar een voortzetting van de prettige samenwerking met de betrokken partijen!” 

Onderdeel van de opdracht van Drees & Sommer was de selectie van het bouwteam dat naast J.M. Putter bestaat uit RoosRos architecten. Samen met het ontwerpteam (RoosRos, Feniks, SWINN, ZRi) is in de afgelopen maanden een intensief traject doorlopen om het voorlopig ontwerp tot definitief ontwerp uit te werken. Resultaat is een hoogstaand ontwerp met maximale efficiëntie waar het gaat om duurzaamheid en energiebesparing; een gebouw met een open karakter, dat in elk opzicht past bij de groene ambitie van het Clusius College. Een grote uitdaging lag bij de landschappelijke uitwerking waarbij het educatieve terrein van de groene school straks tevens fungeert als toegankelijk wandelgebied voor de omgeving. De bestaande flora & fauna is zorgvuldig ingepast in het ontwerp. 

Jurgen Holtz, Directeur Clusius College Hoorn: “De nieuwe school heeft een capaciteit van 1.100 leerlingen, maar omdat elke studierichting een eigen, herkenbare identiteit krijgt, is overal een prettige sfeer van geborgenheid. Wij kijken enorm uit naar de nieuwe situatie!” 

De (her)huisvestingsoperatie betreft de renovatie van het bestaande vmbo-gebouw en vervangende nieuwbouw van het bestaande mbo-gebouw. Het te renoveren gebouw heeft een oppervlakte van circa 2.540 m² bvo, de nieuwbouw bedraagt circa 3.980 m² bvo. Robbert den Hartog: “De keuze voor de combinatie van duurzame renovatie en vervangende toekomstbestendige huisvesting voor de vestiging Hoorn is gemaakt op basis van een uitvoerige haalbaarheidsstudie en een duurzaam plan voor de gebiedsontwikkeling waarbij onderwijsvorm en de ontwikkeling van de huisvesting goed op elkaar aansluiten.”

Verbouwen voor toekomstgericht onderwijs
Clusius College staat bekend om kleinschalig en kwalitatief goed onderwijs met betrekking tot duurzaamheid, leefomgeving, voedsel en natuur zodat leerlingen en studenten succesvol zijn in vervolgopleiding, werk en maatschappij. “Deze verbouwing zorgt dat we ook in de toekomst kwalitatief toekomstgericht onderwijs kunnen blijven aanbieden; vanuit technisch oogpunt van de gebouwen, maar zeker ook vanuit een duurzame visie", aldus Jurgen Holtz.

Sloop start na de voorjaarsvakantie
De sloopwerkzaamheden starten in de voorjaarsvakantie met asbestsanering, gevolgd door de sloop van het oude mbo-gebouw vanaf week 9 tot en met week 16. Jurgen Holtz: “Uiteraard blijft het geven van goed onderwijs in een veilige omgeving tijdens deze bouw prioriteit en houden we tijdens de bouw zoveel als mogelijk rekening met de omgeving om overlast te voorkomen. Het puin wordt mede daarom in de meivakantie afgevoerd. Dit om de overlast voor het onderwijs zoveel mogelijk te beperken, maar ook de verkeersbewegingen te bundelen in één korte periode.” Volgens de huidige planning start de aannemer in mei met de nieuwbouw en kunnen de gebouwen dan in het najaar van 2023 in gebruik genomen worden.

///////////////

Lees verder: